Wydział Ekonomiczny - aktualności

Dnia  8 grudnia 2017 roku  o godzinie 16.00 w budynku  nr  8 sala 302 przy ul. F. Chopina 52, odbędzie się uzupełniające szkolenie BHP  dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku  oraz ślubowanie (dotyczy tylko studentów, którzy  nie uczestniczyli w szkoleniu podczas dni adaptacyjnych).

Przypominam, iż bez odbytego szkolenia BHP semestr zimowy nie zostanie zaliczony.

J.M


xopero logoW dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 11.45 w sali 1 blok 6 odbędzie się na spotkanie z przedstawicielami firmy Xopero Software , która jest jednym z największych producentów rozwiązań backupowych w Europie, dostarczającym profesjonalne narzędzia do kompleksowego zabezpieczenia firmowych danych. Firma obecnie poszukuje pracowników:
- działu marketingu i sprzedaży
- działu wytwarzania oprogramowania.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

ueStudenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w ciekawym spotkaniu nt: Fundusze Europejskie na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej. Ekspertem był Pan Sergiusz Łukasiewicz - przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim - Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

logo got116 listopada 2017 roku w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo Przemysłowy Stanowice odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne, w którym uczestniczył dr Andrzej Kuciński – Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansów. Spotkanie otworzył Prezes GOTECHNOLOGY Pan Dariusz Przybyłek. W ramach spotkania zostały przedstawione informacje o funduszach europejskich dostępnych dla przedsiębiorców przez przedstawiciela Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także została zaprezentowana firma Cinkciarz.pl. Spotkanie zakończyło się prezentacją Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo Przemysłowy oraz oferty Klubu Młodego Wynalazcy.

 

W okresie 4 październik – 15 listopada zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach przez nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

szkolenieWydział Ekonomiczny informuje, że w dniu 18 listopada 2017 r. rozpoczęła sie pierwsza educja studiów podyplomowych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top