Wydział Ekonomiczny - aktualności

logo erasmusRozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

kawaWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu „Przy kawie o sprawie” nt: „Systemu Ubezpieczeń Społecznych”.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia  2018 r. o godzinie 11.45 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej AJP przy ulicy Fryderyka Chopina 52.

ueW okresie 28 lutego do 22 marca odbyły się zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach przez nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu nr RPLB.08.04.01-08-0023/16 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT.

pobrane15 marca 2018 w Warszawie na stadionie PGE Narodowy odbył się Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości zorganizowany w ramach European Money Week 2018. Organizatorem Kongresu były cztery instytucje: Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Kongres odbył się pod patronatem m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

nzb logoW dniu 14 marca 2018 roku w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w którym wziął udział dr A. Kuciński koordynator programu w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania programu, omówienia zaplanowanych działań na rok bieżący oraz spotkań z przedstawicielami Partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

utw skwierzynaCelem Uniwersytetu Trzeciego wieku w Skwierzynie jest kształcenie słuchaczy - seniorów przez całe życie a idei tej służą organizowane przez Uniwersytet tematyczne zajęcia - wykłady, które odbywają na zaproszenie słuchaczy Uniwersytetu, prowadzane przez doświadczonych wykładowców i prelegentów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top