ueStudenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 7 czerwca 2017r. wzięli udział w wykładzie z cyklu „Spotkania z Ekspertem” nt: Fundusze europejskie na projekty badawczo-rozwojowe. Prelekcja została przeprowadzona przez Pana Daniela Sobolewskiego – przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim - Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Studenci zostali zapoznani z zagadnieniami i terminologią dotycząca badań i rozwoju, technologii oraz innowacji. Słuchacze dowiedzieli się o możliwościach finansowania projektów badawczo-rozwojowych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach programu Lubuskie 2020 przedstawione zostały główne działania w sferze badań i rozwoju, tj. Działanie 1.1 Badania i innowacje oraz Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. W trakcie wystąpienia podkreślony został aspekt konieczności zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, a także polepszenia warunków dla rozwoju MSP.

Spotkanie było interesujące i pozwoliło poszerzyć oraz wzbogacić wiedzę studentów o nowe i aktualne zagadnienia z zakresu finansowania działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top