logo SRKFinanseW dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się I Konferencja Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”, w której wziął udział dr Aandrzej Kuciński reprezentujący Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża.

W konferencji wieli udział przedstawiciele wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli oraz innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.

Program konferencji obejmował m.in. wystąpienia na temat:

Sektorowe rady ds.  kompetencji: czym są i jaka jest ich rola - Beata Świercz, Kierownik Sekcji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Sektor finansowy w perspektywie 2023: sprostać wyzwaniom, wykorzystać szanse - Piotr Siciak, Dyrektor, doradztwo dla sektora usług finansowych, KPMG

Za jakie kompetencje sektor finansowy będzie płacił? - Agnieszka Milewczyk, General Manager, Korn Ferry/Hay Group Poland

Jak wyższe uczelnie odpowiedzą na nowe potrzeby kompetencyjne sektora finansowego? - prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

W ramach konferencji odbyła się debata Pracownik sektora finansowego 4.0, gdzie wśród panelistów znaleźli się Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP, Andrzej Maciążek, PIU, Krzysztof Kokot, WIB, Magdalena Legęć, BGŻ BNP Paribas, prof. dr hab. M. Iwanicz-Drozdowska, SGH, Dorota Dublanka, KIR, Piotr Sobków, IDM, Marcin Stroiński, związki zawodowe. Debata poprzedzona została wykładem na temat Kompetencji w sektorze finansowym, z perspektywy rynku europejskiego - Clemens Spoorenberg, ex Prezes European Bank and Financial Services Training Network, ex Prezes NIBE SVV, Holandia.

Projekt SRK SF został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. W Radzie reprezentowane są 33 podmioty. Celem rady jest wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań dla lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top