LogisticsIconsOd r. a. 2017/2018 oferta Wydziału Ekonomicznego została poszerzona o nowy kierunek LOGISTYKA, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Branża usług logistycznych charakteryzuje się ciągłą dynamiką zmian w usługach jakie operatorzy świadczą swoim klientom. Stąd umiejętność konfigurowania logistycznego łańcucha dostaw, który reaguje na popyt, obecnie determinuje pozycję konkurencyjną produktów wytwarzanych i dostarczanych w jego ramach. Dlatego ogromne znaczenie ma tutaj wiedza nt. procesów logistycznych ich wzajemne powiązania, interdyscyplinarne rozwiązywanie pojawiających się problemów, kreowanie innowacji oraz sprawne komunikowanie się z otoczeniem gospodarczym. Kierunek Logistyka w AJP będzie zatem doskonałą odpowiedzą na takie oczekiwania rynku.

W ramach kierunku student będzie miał do wyboru następujące specjalności:

- logistyka handlu i dystrybucji,

- transport i spedycja,

- zarządzanie procesami logistycznymi.

Specjalność LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI przygotowuje absolwentów do zatrudnienia  w firmach  spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, sieciach handlowych, centrach usług logistycznych na stanowiskach związanych ze sprzedażą i prognozowaniem popytu, obsługą klientów, planowaniu zakupów, bezpieczeństwem obrotu towarowego ale również w obszarze handlu elektronicznego. Absolwent będzie przygotowany do projektowania i optymalizowania procesów magazynowania i zarządzania zapasami, wykorzystania informatycznego wspomagania handlu i dystrybucji.

Specjalność  TRANSPORT I SPEDYCJA przygotowuje absolwentów do zatrudnienia w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych a także w firmach świadczących usługi logistyczne oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do sterowania procesami z obszaru transportu i spedycji  w przedsiębiorstwach różnego typu, organizowania, podejmowania i nadzorowania działalności operacyjnej w sferze transportu i spedycji. Ponadto absolwent posiadać będzie kompetencje i wiedzę do pracy w komórkach odpowiedzialnych za transport i inne czynności logistyczne.

 

Specjalność  ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNEGO przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach analityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych, takich jak porty, lotniska, służba zdrowia, wojsko, policja czy samorządy terytorialne. Studia wyposażają w umiejętność sprawnego zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia a kończąc na obsłudze finalnego klienta, tak aby właściwy odbiorca otrzymał właściwy produkt.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top