logo Rachunkowo 326 października 2017 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Komisji Nadzoru Finansowego, a merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale internetowe: egospodarka.pl, ale.bank.pl, alterWEB, Cena Biznesu, Firma.pl, Poradnik Przedsiębiorcy, a także czasopisma Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i Bank. Sponsorem konferencji było Wydawnictwo Gofin, Holding Zremb, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wydawnictwo Difin.

Tegoroczna konferencja składała się z trzech części. Tematem przewodnim pierwszej części konferencji była charakterystyka współczesnego księgowego. Zaproszeni goście przedstawili badania dotyczące postrzegania księgowych zarówno przez nich samych jak i otoczenie. Szczególną uwagę poświęcono wymaganiom stawianym przedstawicielom tego zawodu w kontekście oczekiwań pracodawców. Podkreślono również znaczenie etyki w zawodzie księgowego. Druga część obejmowała dyskusję nad przyszłością zawodu księgowego. Nosiła ona dość przewrotny tytuł "Księgowy - niewolnik technologii i odtwórca czy artysta". Wzięli w niej udział znamienici goście: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz - Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dr hab. prof. US Stanisław Hońko - Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dr Teresa Cebrowska - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, mgr Edyta Hubska - Wiceprezes firmy IDEA HR Group sp. z o.o. oraz  mgr Franciszek Plichta reprezentujący Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Dyskusję prowadził mgr Łukasz Drewniak - Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W trzeciej części zaprezentowane zostały wybrane referaty dotyczące bieżących problemów z zakresu rachunkowości i finansów. Na konferencję zostały zgłoszone artykuły prezentujące szerokie spektrum zagadnień jednak ze względu na ramy czasowe nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będzie dwutomowa recenzowana monografia.

Konferencja Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka już po raz siódmy stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami - naukowcami reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami - biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z dziedziny HR i finansów. Z zainteresowaniem wystąpieniom konferencyjnym przysłuchiwali się również studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie, Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

 

dr Małgorzata Trocka, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Ekonomicznego

dr Andrzej Kuciński, Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top