KAS logoW dniu 26 lutego 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.  

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość.

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top