logo PDP Kopia7 września 2018 roku odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim konferencja Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w której wziął udział dr Andrzej Kuciński z Wydziału Ekonomicznego – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie to cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których poruszane są informacje o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

W wydarzeniu wzięli udział m.in: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Małgorzata Oleszczuk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS oraz Adam Andrzejewski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

W ramach konferencji wygłoszono następujące prelekcje na temat: Zmiany i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – prezentacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; 3*P w praktyce – podatkowe udogodnienia dla firm – prezentacja Ministerstwa Finansów; Konstytucja dla biznesu – ZUS dla biznesu  – prezentacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oferta ARP – prezentacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

dr Andrzej Kuciński

pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przedsiębiorcami

Pobierz plik (Prawo do przedsiebiorczości - prezentcja.pptx)Prawo do przedsiebiorczości - prezentcja.pptx

Pobierz plik (Prawo_do-przedsiebiorczosci-Konstutucja biznesu.pdf)Prawo_do-przedsiebiorczosci-Konstutucja biznesu.pdf

Pobierz plik (Prawo_do_przedsiebiorczosci-Konstytucja-dla-biznesu_zus-dla-biznesu.pdf)Prawo_do_przedsiebiorczosci-Konstytucja-dla-biznesu_zus-dla-biznesu.pdf

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top