Logotyp archipelagW dniu 21 września 2018 roku w Filharmonii Gorzowskiej odbył się Gorzowski Archipelag Rozwoju - forum o potencjale Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w ramach Open Eyes Economy, w którym wziął udział dr Andrzej Kuciński pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami.

Tematem przewodnim gorzowskiego forum była koncepcja wysp i archipelagów. To jeden z podstawowych nurtów Open Eyes Economy. Podstawę metafory wysp i archipelagów stanowi stwierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). 

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju otworzył prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójciki. W ramach sesji inauguracyjnej wystąpił prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przedstawił Koncepcję Archipelagu rozwoju, a także prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Szkoły Głównej Handlowej, który zaprezentował informacje na temat Formowania polskiego archipelagu rozwoju.

W ramach sesji inspiracyjnej Firma-Idea: mój archipelag wartości, której moderatorem była Ewa Sowińska – Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wystąpili Piotr Voelkel – założyciel grupy kapitałowej VOX, Jan Lentkiewicz Partner Zarządzający, Grant Thornton, Monika Kulik Członek Zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z kolei w ramach sesji pogłębiającej – Siła we współdziałaniu, którą moderował Jarosław Chołodecki Prezes Stowarzyszenia Smolna, prelegentami m.in. byli Wojciech Przybylski Redaktor naczelny Visegrad, dr Krzysztof Nowakowski Rektor Collegium da Vinci, Tomasz Brzostowski Dyrektor Zarządzający, Hitachi Vantara.

Równolegle do sesji plenarnych odbyły się spotkania tematyczne w gronie osób związanych z poszczególnymi polami tematycznymi: Infrastruktura i rozwój; Działalność wytwórcza i usługi; Jakość życia i społeczeństwo; Edukacja i szkolnictwo; Kultura; Sport i zdrowie, których wyniki zostały podsumowane i przestawione na zakończenie forum.

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

Dr Andrzej Kuciński

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top