logo bank bpsW dniu 06.12.2018 w godzinach 10:00-11:30 na Wydziale Ekonomicznym przy ul. Fryderyka Chopina 52, w bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej odbędzie się wykład w ramach Modułu tematycznego Nowy wymiar bankowości spółdzielczej na temat Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości.

Moduł realizowany jest ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą BPS i dotyczy prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących banków spółdzielczych w Polsce, specyfiki ich funkcjonowania oraz szczególnej pozycji na rynku bankowym. Słuchacze modułu dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi i SKOK-ami. Społeczna odpowiedzialność biznesu, wspieranie społeczności lokalnych i wspólnotowy charakter działania to główne idee przyświecające bankowości spółdzielczej. Uczestnicy modułu zapoznają się z tematyką prowadzenia biznesu bankowego w oparciu o te idee, jak i z wyzwaniami, które stoją przed branżą w najbliższych latach.

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top