kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 2 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

20-23.04.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

W dniu 27 marca 2015r. na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 106 przy ul. Chopina 52 miała miejsce konferencja Bezpieczeństwo Techniczno - Informatyczne. Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej a organizatorem był Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego koła Zielonogórskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był  Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. PWSZ Gorzów Wlkp. Konferencję otworzył Prorektor PWSZ jako przedstawiciel władz Uczelni.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają promotora

Zakończył się III Konkurs Informatyczno – Techniczny  „Na inżyniera czeka kariera” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez pracowników  Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Firma Atrem S.A. od kilkunastu lat zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz systemów informatycznych dla wielu gałęzi przemysłu (więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.atrem.pl). W ostatnim okresie Atrem S.A. rozbudowuje swoją bazę informatyczną w Gorzowie i jest zainteresowana utworzeniem zespołu programistów, którzy rozwijaliby autorskie oprogramowanie firmy.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top