Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do realizacji projektu pn.: "Laboratorium  Środowiskowe", oraz koniecznością powiększenia bazy dydaktycznej na potrzeby Wydziału Technicznego  polegającą na budowie  specjalistycznych laboratoriów niezbędnych do zapenienia prawidłowego procesu kształcenia informuję, inż  z dniam 29 stycznia 2015 r. siedziba Wydziału Technicznego zostanie przeniesiona z budynku uczelni przy ul. Myśliborskiej 34 do budynku przy ul. Chopina 52.

Wobec powyższego realizacja procesu dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie realizowana na terenie kampusu przy ul. F. Chopina 52, oraz w budynkach uczelni przy ul. Teatralnej 25 oraz ul. Łiokietka 22.

Jednoczesnie informuje, że  zajęcia na st. stacjonarnych i st. niestacjonarnych do dnia 29 stycznia 2015 r. będą odbywały się przy ul. Myśliborskiej 34 (Wydział Techniczny).

 

Dziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.112

Prodziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.103

Sekretariat Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113

DziekanatWydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113 

 


 

W dniu 16 stycznia 2015 roku na Wydziale Technicznym odbyło się seminarium "Inteligentny rozwój", które zostało otwarte przez Prorektora ds. studenckich dr Przemysława Słowińskiego. W ramach seminarium został wygłoszony wykład prof. dr hab. W. Kacalaka na temat „Rozwiązywanie problemów bez problemów – myślenie, które nie meczy i trochę wzorców biomimetycznych” oraz przedstawione najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Technicznego.

WYDZIAŁ TECHNICZNY

Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pracowników, studentów i przedstawicieli przemysłu na POKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO który odbędzie się w murach Wydziału w dniu 23 stycznia 2015 w godzinach od 11.00 do 14.00.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in.:

  • profilometr stacjonarny,
  • profilometry przenosne,
  • optyczny skaner współrzędnościowy,
  • maszyna wytrzymałościowa,
  • mikroskop optyczny,
  • twardościomierz,
  • spektrometr,
  • prosty sprzęt pomiarowy,
  • ustawiacz do narzędzi skrawających,
  • frezy.

Spotkanie będzie mozliwością praktycznego zapoznania się z kierunkami rozwoju metrologii i obróbki skrawaniem oraz okazją do wymiany doświadczeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wojewódzki Klub Racjonalizacji i Techniki ufundował stypendia naukowe dla studentów Wydziału Technicznego. Pula funduszu wynosi 100 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane w ciągu trzech lat.

W tym roku stypendia w wysokości od 500 do 700 złotych miesiecznie otrzymało 6 osób.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w ramach seminarium naukowego pt. "Inteligentny Rozwój".

Podczas seminarium zostaną również zaprezentowane najlepsze ubiegłoroczne prace inżynierskie absolwentów Wydziału Technicznego.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS STUDENT - WYNALAZCA!

Zapraszamy studentów Uczelni do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do Konkursu mogą przystąpić studenci, a także doktoranci będący studentami studiów  stacjonarnych, którzy są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim Urzędzie  ds. Własności Przemysłowej za granicą.

Nagroda główna dla pięciu laureatów tegorocznej edycji Konkursu będzie udział w 43 Międzynarodowej Wystawie Wynaqlazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży, pobytu młodych wynalazców w Genewie będą pokrytę ze środków finansowanych na naukę, przyznanych na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bliższe informację oraz pliki do pobrania są dostępne na stronie Politechniki Świętokrzyskiej www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student.


 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Zarząd Główny w Warszawie

 

organizuję XV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagroodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.simp.pl/aktualnosci/konkurs.htm

 


 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top