WYDZIAŁ TECHNICZNY

Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pracowników, studentów i przedstawicieli przemysłu na POKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO który odbędzie się w murach Wydziału w dniu 23 stycznia 2015 w godzinach od 11.00 do 14.00.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in.:

  • profilometr stacjonarny,
  • profilometry przenosne,
  • optyczny skaner współrzędnościowy,
  • maszyna wytrzymałościowa,
  • mikroskop optyczny,
  • twardościomierz,
  • spektrometr,
  • prosty sprzęt pomiarowy,
  • ustawiacz do narzędzi skrawających,
  • frezy.

Spotkanie będzie mozliwością praktycznego zapoznania się z kierunkami rozwoju metrologii i obróbki skrawaniem oraz okazją do wymiany doświadczeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wojewódzki Klub Racjonalizacji i Techniki ufundował stypendia naukowe dla studentów Wydziału Technicznego. Pula funduszu wynosi 100 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane w ciągu trzech lat.

W tym roku stypendia w wysokości od 500 do 700 złotych miesiecznie otrzymało 6 osób.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w ramach seminarium naukowego pt. "Inteligentny Rozwój".

Podczas seminarium zostaną również zaprezentowane najlepsze ubiegłoroczne prace inżynierskie absolwentów Wydziału Technicznego.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS STUDENT - WYNALAZCA!

Zapraszamy studentów Uczelni do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do Konkursu mogą przystąpić studenci, a także doktoranci będący studentami studiów  stacjonarnych, którzy są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim Urzędzie  ds. Własności Przemysłowej za granicą.

Nagroda główna dla pięciu laureatów tegorocznej edycji Konkursu będzie udział w 43 Międzynarodowej Wystawie Wynaqlazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży, pobytu młodych wynalazców w Genewie będą pokrytę ze środków finansowanych na naukę, przyznanych na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bliższe informację oraz pliki do pobrania są dostępne na stronie Politechniki Świętokrzyskiej www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student.


 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Zarząd Główny w Warszawie

 

organizuję XV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagroodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej. Więcej informacji pod adresem: http://www.simp.pl/aktualnosci/konkurs.htm

 


 

Firma Faurecia Gorzów Sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 9  miesięcznego płatnego stażu. Podanie o przyjęcie na staż kierowane do Faurecia Gorzów Sp. z o.o. wraz z CV należy złożyć do dnia 27.11.2014 w Dziekanacie Wydziału Technicznego. Dodatkowych informacji udziela dr Wojciech A. Sysło e-mail: syslow@poczta.onet.pl 

 


 

Uwaga Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 85/0101/2014 z dnia 20 października 2014r. Studenci Wydziału Technicznego mogą starać się o przyznanie stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Technicznego do dnia 21.11.2014r.

 

Do pobrania:

Pobierz ten plik (85-14 ZR stypendia dla studentów WT - odrębny fundusz.doc) Zarządzenie Rektora nr 85/0101/2014

Pobierz ten plik (85-14 ZR stypendia dla studentów WT - odrębny fundusz.doc) Regulamin przyznawania stypendium

Pobierz ten plik (85-14 ZR stypendia dla studentów WT - odrębny fundusz.doc) Wniosek o przyznanie stypendium

 


Lokalizacja

Kontakt

Back to top