Dziekan Wydziału Technicznego zaprasza do udziału nauczycieli akademickich oraz studentów  w projekcie naukowym "Wzmocnienie regionalnych detalistów poprzez platformę online ze zintegrowanym systemem dostaw".

Projekt realizowany będzie we wspólpracy z Technische Hochschule Wildau (Niemcy). Udział w projekcie można zgłosić w sekretariacie Wydziału Technicznego lub do Pana Przemysława Nisiewicza nisiewicz@op.pl do dnia 16.03.205 roku.

 

w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dotyczący organizacji wyborów do Kolegium Elektorów, na funkcję Rektora oraz prprektorów,

oraz

dotyczący organizacji wyborów do Senatu oraz Rady Bibliotecznej.

W związku z przeniesieniem Wydziału Technicznego z ul. Myśliborskiej 34 na ul. F. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim zbiory Biblioteki Wydziału Technicznego zostały umieszczone w Bibliotece Głównej (ul. F. Chopina 52).


 

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do realizacji projektu pn.: "Laboratorium  Środowiskowe", oraz koniecznością powiększenia bazy dydaktycznej na potrzeby Wydziału Technicznego  polegającą na budowie  specjalistycznych laboratoriów niezbędnych do zapenienia prawidłowego procesu kształcenia informuję, inż  z dniam 29 stycznia 2015 r. siedziba Wydziału Technicznego zostanie przeniesiona z budynku uczelni przy ul. Myśliborskiej 34 do budynku przy ul. Chopina 52.

Wobec powyższego realizacja procesu dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie realizowana na terenie kampusu przy ul. F. Chopina 52, oraz w budynkach uczelni przy ul. Teatralnej 25 oraz ul. Łiokietka 22.

Jednoczesnie informuje, że  zajęcia na st. stacjonarnych i st. niestacjonarnych do dnia 29 stycznia 2015 r. będą odbywały się przy ul. Myśliborskiej 34 (Wydział Techniczny).

 

Dziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.112

Prodziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.103

Sekretariat Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113

DziekanatWydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113 

 


 

W dniu 16 stycznia 2015 roku na Wydziale Technicznym odbyło się seminarium "Inteligentny rozwój", które zostało otwarte przez Prorektora ds. studenckich dr Przemysława Słowińskiego. W ramach seminarium został wygłoszony wykład prof. dr hab. W. Kacalaka na temat „Rozwiązywanie problemów bez problemów – myślenie, które nie meczy i trochę wzorców biomimetycznych” oraz przedstawione najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Technicznego.

WYDZIAŁ TECHNICZNY

Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pracowników, studentów i przedstawicieli przemysłu na POKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO który odbędzie się w murach Wydziału w dniu 23 stycznia 2015 w godzinach od 11.00 do 14.00.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in.:

  • profilometr stacjonarny,
  • profilometry przenosne,
  • optyczny skaner współrzędnościowy,
  • maszyna wytrzymałościowa,
  • mikroskop optyczny,
  • twardościomierz,
  • spektrometr,
  • prosty sprzęt pomiarowy,
  • ustawiacz do narzędzi skrawających,
  • frezy.

Spotkanie będzie mozliwością praktycznego zapoznania się z kierunkami rozwoju metrologii i obróbki skrawaniem oraz okazją do wymiany doświadczeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Lokalizacja

Kontakt

Back to top