W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego ze studentami Wydziału Technicznego. Podczas spotkania studenci zostali zapoznani z działanością urzędu.

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Kazimierz Krzywicki w

dniu 9 stycznia 2019 roku decyzją Rady Wydziału Informatyki,

Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał

stopień doktora nauk technicznych.

W imieniu całego Wydziału składamy najserdeczniejsze gratulacje i

życzymy kolejnych sukcesów naukowych oraz osobistych!

W styczniu i lutym Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi nabór na kierunki techniczne: inżynieria bezpieczeństwa oraz mechanika i budowa maszyn.

W dniach 11-13.12 studenci kierunku Enegretyka wzięli udział w projekcie „Dyfuzja wiedzy” zorganizowanym przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Akademię im Jakuba z Paradyża oraz PHU Geodeta Tomasz Janas.

Firma Carl Stahl Sp. z o. o. zajmuje się techniką podnoszeniową, architekturą ze stali oraz wytwarzaniem linek technicznych. Obecnie poszukuje osób na stanowiska operator obrabiarki CNC oraz programista obrabiarki CNC.

kursy jzykowe

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Zgłoszenia prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej AJP przy ul. Teatralnej 25, pokój 109, do 14 grudnia 2018 roku.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.  

Więcej informacji pod nr tel.: 95 721 60 70 lub koordynator@ajp.edu.pl.

Zapraszamy!

Lokalizacja

Kontakt

Back to top