26 października 2017 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obyło się pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenie Konwentu Wydziałowego. Członkowie Konwentu obradowali nad kompetencjami wymaganymi od absolwentów naszego Wydziału, jak również analizowali i wyznaczali koncepcje kształcenia zgodną z potrzebami środowiska  gospodarczego oraz oceniali realizację założonych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania  kompetencji inżynierskich na Wydziale Technicznym. Ważnym punktem spotkania była propozycja tematów prac dyplomowych oraz oferty praktyk i staży dla studentów, które będą na bieżąco umieszczane na stronie naszego Wydziału.

20 października 2017 r. zakończyła się pierwsza edycja projektu Lean Tours. Grupa Lean Tour powstała w grudniu 2016 r. ze wspólnej inicjatywy Prezydenta Jacka Wójcickiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej i Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP. Podczas spotkań grupy poruszane były tematy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami, jak również potrzebami regionalnego rynku pracy. 

ideahrPo wakacyjnej przerwie ruszył JOB STARTER-łączymy z rynkiem pracy. Studenci Wydziału Technicznego 16 października 2017 r. uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas których mogli uzyskać ważne informacje o rekrutacji, czy CV oraz odpowiedź na pytanie jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą i czego unikać. O tym wszystkim studentom naszego Wydziału opowiadała Izabela Stojanowska z Idea HR Group.

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Firma Yetico S.A. to jeden z największych producentów styropianu w Polsce. Nasze produkty znajdują zastosowanie jako materiały termoizolacyjne w budownictwie oraz jako opakowania w branżach takich jak: AGD, RTV, meblarstwo, stolarka otworowa. Firma została założona w roku 1990. Posiada trzy zakłady produkcyjne (Olsztyn, Galewice, Gorzów Wielkopolski). Z powodzeniem obsługujemy małe, średnie oraz duże firmy typu sieci DIY. Działamy na terenie całej Polski oraz Niemiec.

Szanowni Państwo,

informaujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260) w dniu 1 grudnia 2016 r. uchwalilo opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce Kodeks etyki pracownika naukowego (wydanie II). 

 

Pobierz plik (Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf)  Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top