Oceny pracowników Wydziału Technicznego przez studenta

w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016

 

Uczelnia wychodząc na przeciw studentom przygotowała pakiet darmowego oprogramowania. Oprogramowanie podzielone zostało wg. producenta oprogramowania.

I tak w zakładce:

  • Microsoft, mogą Państwo otrzymać darmowe oprogramowanie tj. Windows 7,10, Windows Server 2016 itp.,
  • Autodesk, mogą Państwo otrzymać darmowe oprogramowanie tj. AutoCad, Inventor, itp.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z załączonej oferty. Zapewniamy że oferta będzie powiększana o nowe pozycje.

 

www.programy.ajp.edu.pl

 

W dniach 15-16 grudnia 2016 r., na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w ramach oceny kierunku informatyka.

Oceny programowej na kierunku informatyka dokonali:

Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Andrzej Burgsa Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców

Amadeusz Przezpolewski Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dnia 14 grudnia 2016 r. na Wydziale Technicznym odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Klastra Metalowego podczas którego dokonano wyboru członków Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego na kadencję 2016-2020.

- Mariusz Batura

- Andrzej Graczykowski

- Andrzej Kuciński

- Roman Mizerny

- Zbigniew Rudowicz

06 grudnia 2016 r. Prodziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, jako ekspert w zakresie kształcenia zawodowego wzięła udział w prezentacji projektu "Zawodowcy w Gorzowie", połączonej z dyskusją panelową.

Pomysłodawcą projektu jest Wydział Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, na stronach którego przeczytać możemy:   

„Zawodowcy w Gorzowie” to innowacyjny w skali polskiej projekt, w ramach którego uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy intensywnie współpracują w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, wizyty studyjne, gry edukacyjne, testy talentów itd.

Dnia 14 grudnia 2016 r. na Wydziale Technicznym odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Klastra Metalowego w czasie którego  referat wygłosił Dziekan Wydziału dr Andrzej Kuciński.

 

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków

Lubuskiego Klastra Metalowego

Gorzów Wielkopolski., 14 grudnia 2016 r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top