W dniach 24-25.11.2017 r. Polska Komisja Akredytacyjne wizytować będzie kierunek Inżynieria bezpieczeństwa prowadzony na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża. Zapraszamy studentów ocenianego kierunku na spotkanie z Komisją, które odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w sali 110 blok 5 przy ul. Chopina 52. 

20 listopada 2017 r. studenci Inżynierii bezpieczeństwa oraz Mechaniki i budowy maszyn w ramach społecznego projektu zainicjowanego przez firmę IDEA HR mięli okazję wziąć udział w wizycie studyjnej w firmie Teleskop w Kostrzynie n/O.

W dniu 15.11.2017 r. w Collegium Polonicum podczas uczestnictwa na targach edukacyjnych "Edukacja/Praca/Kariera bez Granic" w Słubicach dr inż. Łukasz Lemieszewski wygłosił wykład na temat programowania robotów LEGO MINDSTOMS EV3.

W dniach 24-25.11.2017 r. Polska Komisja Akredytacyjne wizytować będzie kierunek Inżynieria bezpieczeństwa prowadzony na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża. Zapraszamy studentów ocenianego kierunku na spotkanie z Komisją, które odbędzie się podczas wizytacji. Szczegóły spotakania podane zostaną w późniejszym terminie.  

04 listopada 2017 r. dla uczniów klas technikum informatycznego w Zespole Szkół Samorządowych "Kopernik" w Witnicy dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas przeprowadziła pierwsze zajęcia kursu Programowanie aplikacji interentowych, które Wydział Techniczny realizuje w raamch projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica. 

26 października 2017 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obyło się pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenie Konwentu Wydziałowego. Członkowie Konwentu obradowali nad kompetencjami wymaganymi od absolwentów naszego Wydziału, jak również analizowali i wyznaczali koncepcje kształcenia zgodną z potrzebami środowiska  gospodarczego oraz oceniali realizację założonych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania  kompetencji inżynierskich na Wydziale Technicznym. Ważnym punktem spotkania była propozycja tematów prac dyplomowych oraz oferty praktyk i staży dla studentów, które będą na bieżąco umieszczane na stronie naszego Wydziału.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top