W dniach 17-19 października 2016 roku w Uniwersyteckim Instytucie Technologicznym  Uniwersytetu Lotaryńskiego w Metz przebywała delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:

  • dr Andrzej Kuciński – dziekan Wydziału Technicznego;
  • mgr Jolanta Plust – koordynator ds. współpracy z zagranicą.

12 października 2016 r. Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odwiedziła klasa 2B wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Wojciechowską, którzy reprezentowali Gimnazjum nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z fizyki, które poprowadził Pan dr Wojciech A. Sysło oraz poznali techniki druku 3D, które zaprezentował Pan inż. Rafał Samulski. Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratorium środowiskowe i zobaczyć szerokie spektrum maszyn i urządzeń będących wyposażeniem poszczególnych sal. Wizyta była dla uczniów ciekawym doświadczeniem i zaplanowano już kolejne spotkanie klasy 2B na Wydziale Technicznym, podczas którego dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas poprowadzi dla zajęcia z programowania. 

 

20 października 2016 r. dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas wzięła udział w konferencji "Kurs na HR" organizowanej przez Grupę Progres, która jest ogólnopolskim dostawcą rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego. Celem konferencji była integracja lokalnych samorządów z obszarem szkolnictwa i działami HR w organizacjach. Podczas konferencji poruszono tematykę pokoleniową, oczekiwaniach pracowników i pracodawców, a także budowanie marki pracodawcy.

Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie http://kursnahr.pl/gorzow-wielkopolski/  

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkpolskim z dnia 7 lipca 2016 r. oraz po zasięgnięciu opinni Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale NR 554/2016 z dnia 6 października 2016 r. nadał Wydziałowi Technicznemu Akademii im. Jakbua z Paradyża uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim złożyła wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia na kierunku mechanika i budowa maszyn kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

O dalszych etapach postepowania będziemy informować Państwa na bieżąco.

 


 

Studia I stopnia o profilu praktycznym

Studia na kierunku INFORMATYKA stwarzają możliwość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W trakcie studiów studenci poznają metody tworzenia narzędzi informatycznych związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach odbywanych praktyk studenci zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Działające studenckie koła naukowe umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku INFORMATYKA zdobywają wiedzę w obszarze metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Studiowanie kierunku INFORMATYKA jest najlepszą drogą do samorealizacji oraz zdobycia ciekawej pracy w firmach informatycznych wytwarzających i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem sprzętu i oprogramowania oraz we wszelkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top