Firma PQ Studio z Gorzowa Wielkopolskiego jest kolejną firmę informatyczną, z którą Wydział Techniczny nawiązał współpracę w zakresie możlwiości realizacji wspólnych projektów oraz staży i pratyk. Firma PQ Studio wytwarza aplikacje w technologiach ReactJS, HTML5, Stylus, JavaScript, Golang, MySQL, MariaDBdla klientów polskich oraz międzynarodowych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą zatrudnienia w firmie: https://pqstudio.co/

 

24 stycznia 2018 r. dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas wzięła udział w zakończeniu II edycji projektu "Job Starter", które  odbyło się na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas zakońzcenia swoją drogę do sukcesu prezentował Prezes Zarządu firmy PQ Studio Pan inż. Marcin Pastuszek, który jest absolwentem kierunku informatyka na Wydziale Technciznym.  

Prosimy o wsparcie dla studenta Wydziału Technicznego Mateusza Warakomskiego  i przekazanie 1% podatku na rehabilitację oraz zakup protezy.

Mateusz Warakomski

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski i ukraiński.

Zgłoszenia zawierające: wybór języka na kursie, imię i nazwisko, status uczestnika (pracownik/student), adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego prosimy kierować na adres: //www.ajp.edu.pl/koordynator@pwsz.pl">koordynator@ajp.edu.pl do końca stycznia 2018 roku.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.

Poziom danego języka na kursie uzależniony będzie od grupy chętnych (ich poziomu językowego).

Zapraszamy!

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z Zielonogórską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, organizuje zawody II stopnia (okręgowe) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana już od 1974 r. i ma charakter ogólnopolski. Jej statutowym celem jest m.in.: rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznymi, rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych, czy też rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży.

XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej na poziomie okręgowym odbędzie się na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się 5 stycznia 2018 r. w godz. 9:30 w auli, w budynku numer 5, ul. Fryderyka Chopina 52.

28 listopada 2017 r. studenci Inżynierii bezpieczeństwa oraz Energetyki w ramach zajęć z przedmiotów „Chemia” oraz „Ochrona środowiska w energetyce” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top