Dnia 14 grudnia 2016 r. na Wydziale Technicznym odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Klastra Metalowego podczas którego dokonano wyboru członków Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego na kadencję 2016-2020.

- Mariusz Batura

- Andrzej Graczykowski

- Andrzej Kuciński

- Roman Mizerny

- Zbigniew Rudowicz

06 grudnia 2016 r. Prodziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, jako ekspert w zakresie kształcenia zawodowego wzięła udział w prezentacji projektu "Zawodowcy w Gorzowie", połączonej z dyskusją panelową.

Pomysłodawcą projektu jest Wydział Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, na stronach którego przeczytać możemy:   

„Zawodowcy w Gorzowie” to innowacyjny w skali polskiej projekt, w ramach którego uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy intensywnie współpracują w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, wizyty studyjne, gry edukacyjne, testy talentów itd.

Dnia 14 grudnia 2016 r. na Wydziale Technicznym odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Klastra Metalowego w czasie którego  referat wygłosił Dziekan Wydziału dr Andrzej Kuciński.

 

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Członków

Lubuskiego Klastra Metalowego

Gorzów Wielkopolski., 14 grudnia 2016 r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Szanowni Studenci,

w związku z wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniach 15-16 grudnia 2016 r.  informuję, że zgodnie z otrzymanym harmonogramem wizytacji na czwartek tj. 15 grudnia br. na godz. 12.15, zostało zaplanowane spotkanie ze studentami oraz z członkami Samorządu  Studenckiego.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przybycie na spotkanie z Członkami Zespołu Oceniającego PKA. Spotkanie odbędzie się w sali 301, blok 6,
przy ul. Fryderyka Chopina 52.

 

Xopero Software to jeden z największych producentów rozwiązań backupowych w Europie, dostarczający profesjonalne narzędzia do kompleksowego zabezpieczenia firmowych danych. Interesujesz się reklamą, social media, pozyskiwaniem klientów i budowaniem przewagi konkurencyjnej?

Poszukujemy ambitnych osób, które będą odpowiedzialne za wsparcie działu marketingu i sprzedaży:

- udział w realizacji strategii marketingowej i sprzedażowej firmy,

- przygotowywanie tekstów, advertoriali, prezentacji oraz projektów graficznych.

 

plik do pobrania:

Pobierz plik (super-hero salesman.pdf) oferta stażu w dziale sprzedaży 

W pierwsze grudniowe dni pracownicy Wydziału Technicznego odwiedzili uczniów gimnazjów w dwóch podgorzowskich miejscowościach. 1 grudnia Jolanta Czuczwara, Elżbieta Błaszczak i Rafał Samulski przeprowadzili dwie lekcje pokazowe w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Słowackiego 14.W zajęciach uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa uczniów, którzy interesują się informatyką i nowoczesnymi technologiami. W pierwszej części zajęć uczniowie z zaangażowaniem pokonywali pierwsze kroki w programowaniu w C++.Udało się im napisać pierwsze programy i odkryć jak rozpocząć przygodę z pisaniem kodu. Pod czujnym okiem Jolanty Czuczwara i Elżbiety Błaszczak uczniowie nauczyli się sterować wyświetlanymi komunikatami, a ze stawianymi przed nimi zadaniami radzili sobie nadspodziewanie dobrze!

Lokalizacja

Kontakt

Back to top