Miło nam poinformować, iż dnia 07.06.2017 r. miała miejsce uroczystość nadania naszemu pracownikowi prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Kacalakowi tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli z różnych uczelni. Jedną z nich była delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża pod przewodnictwem Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju dra Arkadiusza Wołoszyna. Od wielu lat  Profesor Wojciech Kacalak jest pracownikiem Wydziału Technicznego AJP. Jest to już drugi a Profesora. Pierwszy tytuł Doktora Honoris Causa otrzymał w 2015 roku w Politechnice Poznańskiej.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak jest wybitnym specjalistą i niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim optymalizacji i automatyzacji procesów obróbki ściernej, budowy i eksploatacji precyzyjnych urządzeń technologicznych oraz technologii maszyn. Jest również autorem i współautorem ponad 400 publikacji naukowych oraz twórcą 81 patentów naukowych. Wypromował 17 doktorów spośród, których 7 uzyskało stopień doktora habilitowanego. Kierował 16 projektami badawczymi i jest autorem około 160 recenzji projektów badawczych oraz ponad 90 recenzji wniosków o nadanie tytułu profesora oraz stopni doktora habilitowanego i doktora. W latach 2012-2016 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu. Obecnie jest członkiem Komitetu Maszyn Polskiej Akademii Nauk, a od 2007 roku jego wiceprzewodniczącym. Udziela się naukowo w stowarzyszeniach, komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Rady Naukowej czasopism „Mechanik” i „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji”.

Szanowny Panie Profesorze w imieniu całej społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy.   

 

 

DSC 0700

DSC 0958

DSC 0930

zdjęcie Kacalak

DSC 0908

Lokalizacja

Kontakt

Back to top