Szanowni Państwo,

informaujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260) w dniu 1 grudnia 2016 r. uchwalilo opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce Kodeks etyki pracownika naukowego (wydanie II). 

 

Pobierz plik (Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf)  Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top