20 października 2017 r. zakończyła się pierwsza edycja projektu Lean Tours. Grupa Lean Tour powstała w grudniu 2016 r. ze wspólnej inicjatywy Prezydenta Jacka Wójcickiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej i Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP. Podczas spotkań grupy poruszane były tematy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami, jak również potrzebami regionalnego rynku pracy. 

Przez rok dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas brała udział w spotkaniach grupy i zbierała doświadczenia liderów dużych firm naszego regionu miedzy innymi w zakresie umiejętności i kompetencji wymganych od absolwentów naszego Wydziału. Spotkania grupy przyczyniły się do nawiązania współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a dużymi firmami północnej części województwa lubuskiego tj. Borne Furniture Sp. z o.o., FAURECIA GORZÓW S.A., Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., ICT Poland Sp. z o.o., INNEKO Sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Molex Sp. z o.o., TPV Displays Polska Sp. z o.o., Victaulic Polska Sp. z o.o., Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Zakończenie I edycji było jednocześnie zapowiedzią kolejnej, który ruszy jeszcze w tym roku.   

Lokalizacja

Kontakt

Back to top