26 października 2017 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obyło się pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenie Konwentu Wydziałowego. Członkowie Konwentu obradowali nad kompetencjami wymaganymi od absolwentów naszego Wydziału, jak również analizowali i wyznaczali koncepcje kształcenia zgodną z potrzebami środowiska  gospodarczego oraz oceniali realizację założonych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania  kompetencji inżynierskich na Wydziale Technicznym. Ważnym punktem spotkania była propozycja tematów prac dyplomowych oraz oferty praktyk i staży dla studentów, które będą na bieżąco umieszczane na stronie naszego Wydziału.

W obradach Konwentu Wydziału Technicznego wzięli udział:

Pan Włodzimierz Fleischer - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gorzów Wlkp.; Przewodniczący Konwentu WT;

Pan Marek Mizerny - Holding ZREMB Gorzów” S.A, Z-ca Przewodniczącego Konwentu WT;

Pan Andrzej Błaszczyk, LFE Poland sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;

Pani Renata Cegielska, Gorzowski Ośrodek Technologiczny w Gorzowie Wlkp.;

Pan Łukasz Hajduk, Ślusartwo Usługowe Hajduk sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;

Pan Piotr Kruk, Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.;

Pan Piotr Matkowski - Telemond Holding NV w Kostrzynie n/O;

Pan Stanisław Owaczarek, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.;

Pan Jarosław Pawlaczyk, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;

Pan Jacek Pulkowski, Solvey Engineering Plastics Poland sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;

Pani Dorota Siedziniewska, IDEA HR w Gorzowie Wlkp.;

Pani Grażyna Sitaż, Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.;

Pan Grzegorz Wąsowicz- Spartherm sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;

oraz zaproszeni prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak - Dziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Technicznego oraz dr Wojciech A. Sysło - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przedsiębiorcami. 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top