04 listopada 2017 r. dla uczniów klas technikum informatycznego w Zespole Szkół Samorządowych "Kopernik" w Witnicy dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas przeprowadziła pierwsze zajęcia kursu Programowanie aplikacji interentowych, które Wydział Techniczny realizuje w raamch projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://www.projektwitnica.pl

witnica

Lokalizacja

Kontakt

Back to top