Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypomina, iż do dnia  10 listopada 2017 r. (ostateczny termin) należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia okolicznościowego.

Wypełniony dokument (z podanym dochodem brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za rok 2016) należy przedłożyć w pokoju 119 przy ul. Teatralnej 25 (Pani Helena Rutkowska)

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek dostępny jest na stronie Uczelni w zakładce Dla pracowników/Druki do pobrania

Lokalizacja

Kontakt

Back to top