Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypomina, iż do dnia 30 kwietnia 2017 r. należy złożyć wniosek o dofinansowanie "wczasów pod gruszą" .

Wypełniony dokument (z podanym dochodem brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za rok 2016) należy przedłożyć w pokoju 119 przy ul. Teatralnej 25 (Pani Helena Rutkowska)

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek dostępny jest na stronie w zakładce Dla pracowników/Druki do pobrania

Lokalizacja

Kontakt

Back to top