Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypomina, iż do 15 maja 2019 r. nalezy złożyć oświadczenie o dochodach, a do dnia 31 maja 2019 r. należy złożyć wniosek o wczasy pod gruszą.

Wypełniony dokument (z podanym dochodem brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za rok 2018) należy przedłożyć w pokoju 119 przy ul. Teatralnej 25 (Pani Helena Rutkowska)

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek dostępny jest na stronie w zakładce Dla pracowników/Druki do pobrania

Lokalizacja

Kontakt

Back to top