|       |   EN

W dniu 17 kwietnia 2015 roku  na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 302 przy ul. Chopina 52 miała miejsce szósta edycja konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej została zorganizowana przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Lubuskiego Klastra Metalowego. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Konferencję otworzył Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Arkadiusz Wołoszyn.

Konferencja w swoich założeniach wychodzi naprzeciw problemom wynikającym z dynamicznie zmieniających się warunków na regionalnym rynku pracy. Na celu ma nawiązanie współpracy i cyklicznej wymiany informacji pomiędzy sektorem przemysłu regionalnego oraz organizacjami działającymi dla przemysłu a strukturami naukowo-dydaktycznymi uczelni. Prezentacjom firm, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu i edukacji, towarzyszyły wystąpienia nauczycieli akademickich Uczelni. Tematyka konferencji to tak spojrzenie przedstawicieli nauki na proces kształcenia przyszłych inżynierów jak i przedstawienie wymagań otoczenia nauki, które powinny być w tym procesie spełniane.  Prezentacja najnowszych osiągnięć firm to pożytek tak dla nauki – studentów i nauczycieli akademickich jak i dla przedstawicieli firm otoczenia gospodarczego. Forum konferencji to dobre miejsce dla zaprezentowania działań prowadzonych w Wydziale Technicznym w związku z realizacją projektów z funduszy unijnych.

Wkonferencjiuczestniczyli przedstawiciele:  nauki, przemysłu, firm, pracodawców regionu, studenci kierunków prowadzonych na Wydziale Technicznym oraz uczniowie klas maturalnych. Spojrzenie nauki na kształcenie inżynierów przyszłości rozwinięte zostało w wystąpieniu Profesora Wojciecha Kacalaka – Inżynier–zawód przyszłości, a w aspekcie umiejętności rozumienia własności mechanicznych organizmów żywych w wystąpieniu Profesora Zdzisława Kołaczkowskiego -  Biomechanika na wyższych uczelniach w Polsce, laboratoria biomechaniczne. Wymagania, którym powinno sprostać kształcenie inżynierów, zaprezentowane zostały przez Profesora Jacka Słania z Instytutu Spawalnictwa -  Wybrane obszary działania Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego i przez Pana Tomasz Mitzz Urzędu Dozoru Technicznego - Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych – kwalifikacja i certyfikacja osób. Panowie Konrad Stefanowicz i Grzegorz Włażewski z Wydziału Technicznego, biorący udział w realizacji unijnego projektu Wizyjny system projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, przedstawili założenia i sprzęt wykorzystywany do realizacji projektu w wystąpieniu - Nowoczesne techniki pomiarowe 3D – Ramie pomiarowe, Skaner laserowy. Tradycją konferencji jest już prezentacja prac dyplomowych inżynierów Wydziału Technicznego, na konferencji, praktyczną realizację Elektronicznego systemu pomiaru czasu pracy, przedstawił Pan Marek Genge. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia, z myślą nawiązania współpracy: firma Rekord Pomorze - Komputerowe zarządzanie wytwarzaniem, firma Festo - Industry 4.0-nowa generacja fabryk, firma Smarttech - Kryteria doboru profesjonalnych skanerów optycznych do pomiarów przemysłowych, firma Mechatronik - Mini FMS oraz mini linia montażowa MecLAB jako kompletna zautomatyzowana linia produkcyjna do zastosowań dydaktycznych.

W ramach konferencji prowadzone były prezentacje sprzętu i urządzeń dla jej uczestników, w szczególności studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowane przez firmy biorące udział w konferencji Festo, Mechatronik  oraz Smarttech.

 

Grzegorz Andrzejewski, Wojciech A. Sysło

Back to top