|   EN

Ogłaszamy nabór na jednolite studia magisterskie (10 semestrów, 5 lat)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

rozpoczynające sie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 

 

REKRUTACJA TRWA DO 21 LUTEGO 2020 r.

1 krok - zarejestruj się na stronie www.ajp.edu.pl

 

2 krok - złóż dokumenty rekrutacyjne (podanie, świadectwo dojrzałości, 3 zdjęcia, dowód opłaty rekrutacyjnej,

dowód osobisty do wglądu)  do dnia 21 lutego 2020 r.

w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. Teatralna 25, pokój 121

w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do uczelni najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r.

 

 

 

Back to top