Księga Jakości Wydziału Technicznego 

Księga Jakośći 01.06.2016 r.

Procedura ankietyzacji 

Pobierz ten plik (01. PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf) PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc

Pobierz ten plik (01. PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf) Załącznik nr 1 - wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego.doc

 

Procedura antyplagiatowa

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - Protokół operatora systemu w zakresie oceny samodzielności pracy.doc

Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Procedura antyplagiatowa.pdf) Załącznik nr 2 - Procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Procedura antyplagiatowa.pdf) Załącznik nr 3 - Instrukcja przygotowania płyty CD lub DVD.pdf

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4 - Oświadczenie promotora.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 5 - Oświadczenie studenta dot. udzielenia licencji.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 6 - Oświadczenie studenta.doc

 

Procedura dyplomowania

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA DYPLOMOWANIA.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załacznik nr 1 - standardy pracy dyplomowej.docx

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 - Oświadczenie studenta.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta dot. udzielenia licencji.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4 - Oświadczenie promotora.doc

  Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Procedura antyplagiatowa.pdf) Załącznik nr 5 - Instrukcja przygotowania płyty CD lub DVD.pdf

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 6 - Formularz oceny recenzenta.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 7 - Zmiana tematu pracy.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 8 - Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zmianie promotora.doc

  Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 10 - protokół z egzaminu dyplomowego.docx

 

 Procedyra hospitacji zajęć

 Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ.doc

 Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - Wzór arkusza hospitacyji.doc 

 

 

Procedura modyfikowania, tworzenia kierunków

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA TWORZENIA MODYFIKACJI KIERUNKÓW.doc

Pobierz ten plik (06. PROCEDURA OCENY STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU KIERUNKU.pdf) Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów.pdf

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 Wzór opisu efektów kształcenia.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 3 Wzór matrycy efektów kształcenia.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4 Wzór karty przedmiotu_modułu.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 5 Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.doc

Pobierz ten plik (06. Załącznik nr 1 - Wzór karty przedmiotu.pdf) Załącznik nr 6 Instrukcja uzupełnienia karty p_m.pdf

Pobierz ten plik (06. Załącznik nr 2 - cele kształcenia.pdf) Załącznik nr 7 Instrukcja uzupełnienia grupy p_m.pdf

 

Procedura oceny nauczyciela akademickiego

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego.doc

 

 

Procedura oceny realizacji załozonych efektów kształcenia

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA OCENY STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU KIERUNKU.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik 1 Wzór karty przedmiotu_modułu.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik 2 Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4 - ocena realizacji efektów - opis efektów kształcenia dla kierunku studiów.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 5 - ankieta badań losów absolwentów.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 6 - sprawozdzanie oceny efektów kształcenia.docx

 

Procedura odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA ODBYWANIA I DOKUMENTOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_informatyka.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_mibm.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 3 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_IB.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4 - oświadczenie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_Informatyka.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_MiBM.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_IB.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 8 - wzór rocznego sprawozdania z realizacji praktyk.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 9 - regulamin praktyk informatyka.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 10 - regulamin praktyk MiBM.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 11 - regulamin praktyk IB.doc

 

Procedura opracowania karty przedmiotu modułu

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA OPRACOWANIA KARTY PRZEDMIOTU MODUŁU.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik 1 Wzór karty przedmiotu_modułu.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik 2 Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.doc

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) Załącznik 4 Instrukcja uzupełnienia formularza programu grupy przedmiotów_modułu.pdf

  

 Procedura planowania działalności dydaktycznej

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - wzór tabeli do zatwierdzenia liczby grup..xls

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 - wzór przydziału dydaktycznego.xls

 

Procedura przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ.doc

 

 Procedura przyznawania indywidualnej organizacji studiów

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA PRZYZNAWANIA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 - Dedcyzja o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów.doc

 

 

Procedura przyznawania świadczeń pomocy materialne

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalnego.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej zapomogi.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 3. Wniosek o - stypendium rektora dla najlepszych studentów.doc

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) Załącznik nr 4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.pdf

 

Procedura rekrutacji

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA REKRUTACJI.doc

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) załącznik nr 1 - Warunki rekrutacji - nowa matura.pdf

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) załącznik nr 2 - Warunki rekrutacji - stara matura.pdf

Pobierz plik (Załącznik 3 Instrukcja uzupełnienia formularza programu przedmiotu_modułu.pdf) załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (1).pdf

 

Procedura skreślenia studenta z listy studentów

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY STUDENCKIEJ.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów.doc

 

Procedura wyboru przez studenta modułu lub przedmiotu obieralnego

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - wzór karty wyboru modułu uzupełniającego.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2 - wzór karty wyboru przedmiotu obieralnego.doc

 

Procedura wyboru specjalności

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - Formularz wyboru specjalności.docx

 

Procedura wydawania decyzji przez Dziekana

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ DZIEKANA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1. Podjecie studiow na drugiej specjalnosci.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2. Zmiana specjalnosci w ramach kierunku studiow.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 3. Zmiana formy studiow.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 4. Indywidualny plan studiow.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 5. Przeniesienie do innej uczelni.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 6. Przeniesienie z innej uczelni.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 7. Urlop dlugoterminowy.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 8. Urlop krotkoterminowy.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 9. Zwolnienie z zajec.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 10. Odbycie praktyki w innym terminie.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 11. Usprawiedliwienie nieobecnosci na egzaminie.doc

 Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc)Załącznik nr 14. Zaliczenie komisyjne.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 15. Egzamin komisyjny.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 16. Rejestracja z dlugiem kredytowym.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 17. Powtarzanie semestru lub roku.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 18. Przedluzenie terminu zlozenia pracy dyplomowej.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 19. Indywidualny termin egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 20. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 21. Zmiana grupy cwiczeniowej - lab..doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 22. Zmiana promotora.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 23. Wznowienie studiow.doc

 

Procedura wydawania decyzji przez Rektora

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ REKTORA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1 - wniosek o kolejne przedlużenie terminu zlozenia pracy dyplomowej..doc

 

Procedura zwalniania studentów z opłat

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) PROCEDURA ZWALNIANIA Z OPŁAT STUDENTÓW.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 1. Wniosek o zwolnienie z opłat - wyniki w nauce.doc

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.doc) Załącznik nr 2. Wniosek o zwolnienie z opłat - trudna sytuacja.doc

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top