Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza KONKURS w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”, który  odbył się w dniach 20-22 października 2017 r.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu pracy, wykonanej dowolną techniką (np. film, zdjęcie, praca plastyczna), będącej relacją z Weekendowego Szlaku Naukowego (20-22.10.2017 r.) lub prezentującej partnerów akcji/ich działalność, w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) w zakresie wsparcia nauki, badań i rozwoju.

 

Mapę partnerów oraz atrakcji w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”

Przystąpienie do Konkursu osób pełnoletnich następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu (w formie elektronicznej dopuszczony jest skan dokumentu).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie – jedną pracę.

Praca, stanowiąca relację z Weekendowego Szlaku Naukowego lub prezentująca partnerów akcji, lub ich działalność, powinna zawierać hasło: Weekendowy Szlak Naukowy II (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji/projektu/działania, którego dotyczy praca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  1. dostarczenie / udostępnienie pracy i zgłoszenia, zgodnie z wymogami Regulaminu;
  2. minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600×1200 pixeli, rozmiar przesłanego zdjęcia, czy filmu nie może przekroczyć 5 MB;
  3. maksymalna wielkość pracy plastycznej – format A 3;
  4. dostarczenie / wysłanie pracy (w przypadku zdjęcia/filmu – zapisane w formacie JPG lub TIF/MP4, na płycie CD lub DVD) oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Weekendowy Szlak Naukowy II

zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 31.10.2017 r.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda 1 – Kamera sportowa GoPro 5 Session
  2. nagroda 2 – Kamera sportowa GoPro Session
  3. nagroda 3 – Kamera sportowa GoPro Session
  4. wyróżnienia – gadżety promocyjne RPO-L2020
  5. Więcej informacji:

http://lrpo.home.pl/droga_nauki/index.php/przykladowa-strona/

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top