Zapraszamy do zamieszczenia w repozytorium prac z zakresu slawistyki. Szczegóły poniżej. 

W dniu 11.10.2017r. odbędzie się pierwsze Seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w województwie lubuskim.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Auli im. prof.Stanisława Kirkora, przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5. O godzinie 10.00 zaplanowane jest uroczyste otwarcie przez JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, następnie swój wykład wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk zatytuowany „Niemcy przed i po wyborach”.

Całość zakończona będzie debatą pt.: Współczesne problemy Europy. Moderatorzy: F. Rdesiński , B. Kiernicki, P. Rotengruber.

 

Szczegółowy program Seminarium dostępny w załączniku poniżej.

 

 

Monika Stefanek

Rektor i Senat

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018,

która odbędzie się 3 października 2017 roku.

 

 

27 września 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa Wychowanie przez sport – O funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego – teoria a praktyka.

Konferencja zorganizowana została przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbywała się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Wojewody Lubuskiego, Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Polska Komisja Akredytacyjna nadała Wydziałowi Ekonomicznemu uprawnienia do kształcenia na kierunku Logistyka o profilu praktycznym na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie) od roku akademickiego 2017/2018.W dniu 6 lipca br. w siedzibie WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej przekazania przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Anne Polak kwoty 500 tysięcy złotych dla Akademii im. Jakuba z Paradyża. 

W spotkaniu z JM Rektor prof. dr hab Elżbietą Skorupską-Raczyńską obok Marszałek Elżbiety Anny Polak, brał również udział Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Wydarzeniu towarzyszły także liczne media.

Podczas spotkania prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor Uczelni zaznaczyła jak wpływa wyposażenie laboratorium na nauczanie praktyczne, które w efekcie przekłada się na jakość kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Stworzenie laboratorium jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony regionu. W laboratorium studenci jak i słuzby mundurowe bedą mogli praktycznie przećwiczyć sytuacje, które mogą się wydarzyć.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak oznajmiła, że liczba studentów w regionie spadła o prawie 50%,  tak wynika z analiz. Jednym ze sposobów, aby zatrzymać młodych ludzi, potencjalnych studentów jest zapewnienie im dobrych warunków w regionie w którym mieszkają, czyli min. podniesienie jakości kształcenia na oferowanych kierunkach.

Wicemarszałek Romuald Gawlik dodał natomiast, iż zatrzymanie młodych ludzi w regionie przyczyni się do rozwoju gospodarki, a sposobem na to będzie min. oferowanie licznych stypendiów, a takze podpisywanie porozumień z przedsiębiorstwami z regionu.

 

Dotacja którą otrzyma Akademia przeznaczona będzie na :

 

 • Przygotowanie Interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa
 • Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa
 • Wyposażenie trzech laboratoriów komputerowych 
 • Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa oraz zakup książek

 

http://radiogorzow.pl/radio-zachod/wiadomosci/pol-miliona-zlotych-od-samorzadu-wojewodztwa-dla-akademii-im-jakuba-z-paradyza/

http://www.gorzow.com/informacje/68240/

http://www.echogorzowa.pl/news/37/akademia-im_jakuba-z-paradyza/2017-07-06/lubuskie-pieniadze-na-rozwoj-gorzowskiej-akademii-18949.html

http://lubuskie.pl/news/21374/806/Pol-miliona-dla-Akademii-Gorzowskiej/d,news-bootstrap/

http://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2017-07-06/uwaga-studenci-niebezpieczne-laboratorium-3795.html

 

Fotorelacja i tekst : Monika Stefanek

 

W dniu 5 lipca 2017r. w Komendzie NoOSG zostało podpisane porozumienie o współpracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Porozumienie ma na celu wykorzystanie doświadczeń, dorobku i pozycji Stron dla prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i innych uzgodnionych przedsięwzięć. Współpraca realizowana będzie w obszarze dydaktyki, nauki, badań oraz profilaktyki, między innymi poprzez organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, uzgadnianie tematów prac dyplomowych i prac badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie wiadomości społeczności akademickiej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ze strony Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Porozumienie podpisał Komendant NoOSG płk SG Jacek Szcząchor, natomiast Akademia im. Jakuba z Paradyża reprezentowana była przez Prorektora AJP dr Arkadiusza Wołoszyna. W spotkaniu brali udział również Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP dr Anna Chabasińska, Zastępca Komendanta NoOSG płk SG Tomasz Michalski, Naczelnik WAIiWM NoOSG ppłk SG Danuta Łazarczyk oraz Zastępca Naczelnika WAIiWM NoOSG ppor. SG Małgorzata Dolot.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top