W piątek 24 marca 2017 odbyła się sesja popularnonaukowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. lubuskiego zorganizowana przez Akademię im. Jakuba z Paradyża i Kuratorium Oświaty w Gorzowie.

Sesję swoja obecnością uświetniły: JM prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor AJP oraz Lubuski Kurator Oświaty, pani Ewa Rawa.

Spotkanie rozpoczął wykład dra A. Kalina „Literacki reportaż podróżniczy – gatunek początku XXI wieku”.

15 marca 2017 r. odbył się II etap konkursu „Czytanie warte zachodu”. Konkurs organizowany jest m.in. przez Akademię im. Jakuba z Paradyża. Jego głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa i współczesnej literatury polskiej. Drugi etap, pisemny, odbył się w murach Akademii, a przy jego organizacji  aktywnie uczestniczyły uczennice Akademickiego gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. W etapie pisemnym udział wzięło ponad 100 uczniów z gimnazjów z terenu całego województwa lubuskiego.  

 

                                                                                                                                                                        

        

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

INŻYNIERIA  INNOWACJI 2017

  zawiadomienie o konferencji

   organizowanej przez

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża

      w Gorzowie Wielkopolskim

WSPÓŁORGANIZATOR: LUBUSKI KLASTER METALOWY

 

w dniu  21 kwietnia  2017

 

Cel konferencji

Konferencja naukowa  Inżynieria innowacji 2017  jest kontynuacją cyklicznej konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Zmiana nazwy konferencji to obok zwrócenia się jej tematyką do bieżących zagadnień środowiska inżynierskiego, także prezentacja nowych wymagań dla procesu kształcenia w Uczelni realizowanych we współpracy ze środowiskiem gospodarczym. Sesje konferencji wypełnią prezentacje osiągnięć naukowych pracowników Wydziału, Uczelni oraz osób zgłoszonych do udziału w konferencji, w tym najlepsze prace dyplomowe naszych absolwentów. Zapewne wiele prac będzie dokumentować możliwości pracowni Laboratorium Środowiskowego. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych prowadzone przez Partnerów konferencji.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Seminiarium poświęcone tematyce Zagłady Sinti i Romów w okresie II wojny światowej. Seminarium odbędzie się 16 marca o godz. 12.00 w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża, ul. Fryderyka Chopina 52 sala konferencyjna.

fundusze europejskieWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w wykładzie nt: „Fundusze Europejskie na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej w latach 2014-2020”.

Wykład odbędzie się 13 marca  2017r. o godzinie 10.00 w sali nr 306  budynku nr 8, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  przy ulicy Fryderyka Chopina 52.

 

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj.lubuskiego na sesję pt. "Człowiek XXI wieku w świecie literatury". Organizatorzy wydarzenia to : Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Celem sesji jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwienie uczniom wymiany poglądów dotyczących miejsca książek we współczesnym świecie.

Podczas wydarzenia uczniowie wygłaszają wystąpienia na następujące tematy:

Szkolny kanon lektur w oczach ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

 • Miejsce książki w świecie nowych technologii
 • E-booki kontra książki papierowe
 • Ewolucja nowych gatunków literackich
 • Rola literatury w życiu człowieka XXI wieku
 • Literatura nauczycielką życia
 • Rola książek w moim życiu

 

Termin: 24.03.2017 (piątek), godz. 10.00

Miejsce: Aula im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 5

 

Referentami jest 15 uczniów z 7 lubuskich szkół.

Słuchacze to ok. 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W czasie sesji przewidziana jest dyskusja.

W czasie sesji wygłoszony zostanie również referat przez dr. A. Kalina (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

 

mgr Renata Janicka-Szyszko

 

Pobierz plik (SESJA NAUKOWA program.pdf)Program sesji naukowej

 

 

Szanowni Państwo

         Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

oraz

Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

serdecznie zapraszają do udziału w organizowanej pod honorowym patronatem J. M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

                    

 „Edukacja dziecka w ujęciu historycznym”

 

która odbędzie się w dniach 8–9 maja 2017 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych form i metod nauczania, systemów filozoficznych jak również szkół i ośrodków związanych z edukacją dziecka zdrowego i chorego na przestrzeni dziejów, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów, historyków, filozofów, socjologów, nauczycieli praktyków i badaczy zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017 roku pod adresem:

 

Dr Beata Uchto

Katedra Edukacji Dziecka

Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Teatralna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub drogą elektroniczną, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 200 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

           

Komitet Naukowy:                                                   

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)       

Prof. dr hab. Michał Musielak (przewodniczący – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)     

                                                                                                                        

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)

Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Dr Beata Uchto

 

 

--------------------

Monika Stefanek                            

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top