Szanowni Państwo    

Zakład Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału w XI interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem

Język. Religia. Tożsamość,

która odbędzie się w dn. 23-26 kwietnia 2017 r. w Głogowie (Dom Uzdrowienie Chorych).

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.:

Wychowanie przez sport – praktyczna wiedza o funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego.

 

W poniedziałek 14 listopada w naszej Uczelni odbyła się Inauguracja obchodów Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pod tytułem „Cztery najpilniej strzeżone strategie promocji i sprzedaży w Internecie". Konferencja związana była z międzynarodową kampanią, której celem jest promocja świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz firmy reklamowej Prosper Advertising & Publishing z Gorzowa.

         Tematyka konferencji poświęcona została

Piętnastu referatów dotyczących styku literatury i języka oraz szeroko pojętej przestrzeni medialnej wysłuchali uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich XX i XXI wieku. Wydarzenie zorganizował Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W konferencji wzięli udział

logo Rachunkowo 326 października 2016 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Dnia 21 listopada 2016 r. o godz.  12.00 w sali nr 210 odbędzie się pokaz pierwszej pomocy.

Zapraszamy studentów i wykładowców Wydziału Humanistycznego.

W ramach zajęć z przedmiotu usługi w turystyce i rekreacji, studenci III roku turystyki i rekreacji wzięli udział w zajęciach z militarnych walk pozorowanych, które odbyły się 27 października w Dankowie.

12 października 2016 r. z okazji 130 rocznicy urodzin ostatniego Wielkiego Łowczego II Rzeczypospolitej odbyła się konferencja naukowa pt.: Włodzimierz Korsak – Co las mu powiedział? zorganizowana przez  Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Nadleśnictwo Kłodawa oraz Okręgową Radę Łowiecką w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji była prezentacja dorobku Włodzimierza Korsaka – leśnika, myśliwego, przyrodnika, literata, rysownika, malarza, fotografika, podróżnika, popularyzatora przyrody, społecznika, miłośnika Ziemi Lubuskiej i Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawiciele nauk (m. in. językoznawcy, pedagodzy, literaturoznawcy, regionaliści, przyrodnicy) z różnych ośrodków badawczych przedmiotem swoich naukowych dociekań uczynili pytanie o miejsce twórczości Włodzimierza Korsaka w dzisiejszym świecie oraz szeroko pojęte wykorzystanie jego osiągnięć.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele rodziny, uczniowie ze szkół, których patronem jest Włodzimierz Korsak, leśnicy i myśliwi. Konferencji towarzyszyła wystawa prac Włodzimierza Korsaka w Bibliotece Głównej AJP, w Galerii „Punkty widzenia”.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki", które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top