W dniu 6 lipca br. w siedzibie WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej przekazania przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Anne Polak kwoty 500 tysięcy złotych dla Akademii im. Jakuba z Paradyża. 

W spotkaniu z JM Rektor prof. dr hab Elżbietą Skorupską-Raczyńską obok Marszałek Elżbiety Anny Polak, brał również udział Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Wydarzeniu towarzyszły także liczne media.

Podczas spotkania prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor Uczelni zaznaczyła jak wpływa wyposażenie laboratorium na nauczanie praktyczne, które w efekcie przekłada się na jakość kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Stworzenie laboratorium jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony regionu. W laboratorium studenci jak i słuzby mundurowe bedą mogli praktycznie przećwiczyć sytuacje, które mogą się wydarzyć.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak oznajmiła, że liczba studentów w regionie spadła o prawie 50%,  tak wynika z analiz. Jednym ze sposobów, aby zatrzymać młodych ludzi, potencjalnych studentów jest zapewnienie im dobrych warunków w regionie w którym mieszkają, czyli min. podniesienie jakości kształcenia na oferowanych kierunkach.

Wicemarszałek Romuald Gawlik dodał natomiast, iż zatrzymanie młodych ludzi w regionie przyczyni się do rozwoju gospodarki, a sposobem na to będzie min. oferowanie licznych stypendiów, a takze podpisywanie porozumień z przedsiębiorstwami z regionu.

 

Dotacja którą otrzyma Akademia przeznaczona będzie na :

 

  • Przygotowanie Interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa
  • Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa
  • Wyposażenie trzech laboratoriów komputerowych 
  • Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa oraz zakup książek

 

http://radiogorzow.pl/radio-zachod/wiadomosci/pol-miliona-zlotych-od-samorzadu-wojewodztwa-dla-akademii-im-jakuba-z-paradyza/

http://www.gorzow.com/informacje/68240/

http://www.echogorzowa.pl/news/37/akademia-im_jakuba-z-paradyza/2017-07-06/lubuskie-pieniadze-na-rozwoj-gorzowskiej-akademii-18949.html

http://lubuskie.pl/news/21374/806/Pol-miliona-dla-Akademii-Gorzowskiej/d,news-bootstrap/

http://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2017-07-06/uwaga-studenci-niebezpieczne-laboratorium-3795.html

 

Fotorelacja i tekst : Monika Stefanek

 

W dniu 5 lipca 2017r. w Komendzie NoOSG zostało podpisane porozumienie o współpracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Porozumienie ma na celu wykorzystanie doświadczeń, dorobku i pozycji Stron dla prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i innych uzgodnionych przedsięwzięć. Współpraca realizowana będzie w obszarze dydaktyki, nauki, badań oraz profilaktyki, między innymi poprzez organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, uzgadnianie tematów prac dyplomowych i prac badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie wiadomości społeczności akademickiej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ze strony Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Porozumienie podpisał Komendant NoOSG płk SG Jacek Szcząchor, natomiast Akademia im. Jakuba z Paradyża reprezentowana była przez Prorektora AJP dr Arkadiusza Wołoszyna. W spotkaniu brali udział również Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP dr Anna Chabasińska, Zastępca Komendanta NoOSG płk SG Tomasz Michalski, Naczelnik WAIiWM NoOSG ppłk SG Danuta Łazarczyk oraz Zastępca Naczelnika WAIiWM NoOSG ppor. SG Małgorzata Dolot.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ADMINISTRACJA.
Rekrutacja już trwa!!! 
Chętnych zapraszamy na stronę internetową http://ajp.edu.pl/informacje-dla-kandydatow.html

Akademia im. Jakuba z Paradyża została uhonorowana tytułem "Uczelnia Liderów" w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych w roku 2017.

Celem programu jest identyfikacja najlepszych uczelni w kraju, oraz dopasowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej, praktycznych zajęć, wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem biznesowym. Przyznanie certyfikatu przez Komisję oznacza, że uczelnia stara się kształcić liderów, czyli osoby kreatywne, innowacyjne i twórcze. Dba o dobre kontakty z otoczeniem gospodarczym i biznesowym, stwarza dogodne warunki do kształcenia inwestując w innowacje edukacyjne oraz przygotowuje studentów do pracy zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Wg uzasadnienia  z recenzji przygotowanego przez ekspertów- członków Komisji Certyfikacyjnej "Akademia im. Jakuba z Paradyża mocno wrosła w krajobraz lubuskich instytucji o charakterze strategicznym, przez co stała się jednym z kluczowych partnerów mających bezpośredni wpływ na perspektywy rozwoju, nie tylko Gorzowa Wielkopolskiego, ale także całego regionu."

 

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem przyznania tytułu " Uczelnia Liderów 2017" dla AJP.

 

 

 Monika Stefanek

 

 

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Wydziałowi Humanistycznemu uprawnień do kształcenia na kierunku filologia o profilu praktycznym na poziomie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) od roku akademickiego 2017/2018.

      III Lubuski Sejmik Turystyczny

 

 Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości

 

Zielona Góra 12 czerwca 2017

 

            Dnia 12 czerwca 2017 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze już po raz trzeci odbył się Lubuski Sejmik Turystyczny, organizowany przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną. Wydarzenie to patronatem objęła m.in. Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Lubuskiego, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojciech Kuska, dziennikarz gorzowskiego oddziału Telewizji Polskiej oraz pracownik naszej Uczelni, nagrodzony przez lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W Zielonej Górze odebrał nagrodę „Dziennikarz Roku 2016” w kategorii „Kultura”. Jurorzy docenili zestaw audycji z cyklu Ekstraklasa kulturalna.

W dniu 09 czerwca 2017 roku na terenie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz w Wędrzynie odbyło się szkolenie obronne dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Szkolenie połączone było z prezentacją oferty dydaktycznej AJP. W spotkaniu z żołnierzami oraz szefem szkolenia 17 WBZ ppłk. Rafałem Miernikiem udział wzięli m.in. kanclerz AJP Roman Gawroniak, dyrektor biblioteki Sławomir Jach, władze oraz pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki", które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top