Szanowni Państwo!

            Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z  Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 15-16 maja 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać sekretarzowi konferencji
do dnia 28 lutego 2017 r. drogą elektroniczną, pod adresem:

 

joarutpwsz@wp.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

                                                                                    

Z wyrazami szacunku

Sekretarze konferencji

dr Halina Uchto

dr Joanna Rutkowska

Kierownik naukowy

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Lokalizacja

Kontakt

Back to top