Szanowni Państwo

         Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

oraz

Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

serdecznie zapraszają do udziału w organizowanej pod honorowym patronatem J. M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

                    

 „Edukacja dziecka w ujęciu historycznym”

 

która odbędzie się w dniach 8–9 maja 2017 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych form i metod nauczania, systemów filozoficznych jak również szkół i ośrodków związanych z edukacją dziecka zdrowego i chorego na przestrzeni dziejów, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów, historyków, filozofów, socjologów, nauczycieli praktyków i badaczy zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017 roku pod adresem:

 

Dr Beata Uchto

Katedra Edukacji Dziecka

Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Teatralna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub drogą elektroniczną, pod adresem: buchto@ajp.edu.pl

 

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 200 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

           

Komitet Naukowy:                                                   

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)       

Prof. dr hab. Michał Musielak (przewodniczący – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)     

                                                                                                                        

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)

Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Dr Beata Uchto

 

 

--------------------

Monika Stefanek                            

Lokalizacja

Kontakt

Back to top