W dniu 5 lipca 2017r. w Komendzie NoOSG zostało podpisane porozumienie o współpracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Porozumienie ma na celu wykorzystanie doświadczeń, dorobku i pozycji Stron dla prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i innych uzgodnionych przedsięwzięć. Współpraca realizowana będzie w obszarze dydaktyki, nauki, badań oraz profilaktyki, między innymi poprzez organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, uzgadnianie tematów prac dyplomowych i prac badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie wiadomości społeczności akademickiej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ze strony Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Porozumienie podpisał Komendant NoOSG płk SG Jacek Szcząchor, natomiast Akademia im. Jakuba z Paradyża reprezentowana była przez Prorektora AJP dr Arkadiusza Wołoszyna. W spotkaniu brali udział również Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP dr Anna Chabasińska, Zastępca Komendanta NoOSG płk SG Tomasz Michalski, Naczelnik WAIiWM NoOSG ppłk SG Danuta Łazarczyk oraz Zastępca Naczelnika WAIiWM NoOSG ppor. SG Małgorzata Dolot.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top