|   EN

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na konferencję naukową pt. "Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej ziem zachodnich i północnych".

Konferencja odbędzie się 23 maja br., o godz. 10.00 w WiMBP im. Zbigniewa Herberta, przy ul. Sikorskiego 107, Gorzów Wielkopolski, sala 102, I piętro.

Szczegółowy program dostępny będzie na stronie : https://www.wimbp.gorzow.pl/

 

 

Back to top