|   EN

finsim liga akademickaFINSIM Liga Akademicka – nowoczesna symulacja zarządzania bankiem - rekrutacja

Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

  • Każdy Zespół zarządza bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada 2 latom funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku,
  • Celem każdego Zespołu jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy,
  • Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje on-line na portalu Gry. Arkusz decyzyjny zawiera trzy zestawy decyzji: „Aktywa”, „Pasywa” i „Pozostałe Decyzje”,
  • Po zebraniu decyzji od wszystkich Zespołów, Mentor Gry inicjuje przetworzenie decyzji przez program komputerowy i generuje wyniki Zespołów,
  • Każdy Zespół otrzymuje raport indywidualny oraz wybrane dane o bankach konkurencyjnych. Dostępne są także narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitałowych oraz pozycji w ryzyku stopy procentowej,
  • W trakcie gry Zespoły korzystają z opieki Mentora – doświadczonego eksperta bankowego i wsparcia Menedżera Gry.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, więcej informacji na stronie internetowej https://liga.finsim.pl/ , zgłoszenia proszę kierować na adres akucinski@ajp.edu.pl.

dr Andrzej Kuciński

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Back to top