|   EN

Szanowni Państwo,

W imieniu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na kolejną organizowaną przez nas konferencję naukową "Współczesne problemy". Odbędzie się ona w dniach 28-29.11.2020 r.  w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.

 

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę współczesnych problemów jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach. Czymś wartościowym może być analiza współczesnych problemów w skali globalnej lub regionalnej. Zainteresowani jesteśmy wszystkimi problemami bieżącymi, szczególnie dotyczącymi:

* kwestii medycznych,

* kwestii psychologicznych,

* kwestii prawnych i politycznych,

* kwestii energetycznych i klimatycznych,

* kwestii ekonomicznych,

* kwestii społecznych,

* kwestii urbanistycznych,

* kwestii historii,

* kwestii środowiskowych,

* kwestii międzynarodowych,

* kwestii przestępczości,

* kwestii transportowych,

* kwestii żywnościowych,

* kwestii mieszkaniowych,

* sytuacji demograficznej i rodzinnej,

* szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu,

* dostępu do edukacji

i innych.

Abstrakty należy przesyłać do 4 listopada na adres:

wspolczesne.problemy.konferencja@gmail.com

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/cwUh4nwnEYQ2MSQH6

Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:

- prosimy wysyłać w dwóch plikach doc oraz pdf

- prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji

- abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków

- prosimy o załączenie bibliografii

- prosimy o przedstawienie metodyki

-recenzja opiekuna koła/pracownika naukowego, ewentualnie członka zarządu koła naukowego

Program konferencji zostanie przedstawiony do 15 listopada. Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 15 listopada 2020.

Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.

Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty!

Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!

Opłata konferencyjna wynosi: 40 zł

Zapraszamy,

Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ochrony Przyrody

Back to top