|       |   EN

15 lipca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Auli im. prof. Stanisława Kirkora odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Naszej Uczelni. Ceremonia dla studentów Wydziałów Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz Humanistycznego rozpoczęła się o godzinie 10.00, natomiast dla studentów Wydziałów Ekonomicznego, Technicznego i Nauk o Zdrowiu o godzinie 13.00.

Uroczystość otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która przywitała przybyłych Gości, a przede wszystkim – z wielką radością – Absolwentów, ich rodziny i przyjaciół, podkreślając ważną rolę najbliższych w zdobywaniu sukcesów naukowych, zawodowych i ambitnych celów życiowych. Podziękowała zgromadzonym Absolwentom AJP za włożony trud w rozwój Akademii, Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz regionu. Jej Magnificencja zauważyła również, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie środowiska zewnętrznego, Prezydenta Miasta Gorzowa, władz samorządowych, partnerów AJP wśród przedsiębiorców, samorządów, usługodawców i organizacji. JM Rektor zwróciła uwagę, że Absolwenci to bardzo dobrze przygotowani, również pod względem praktycznym, przyszli pracownicy, którzy kształcili się pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli i praktyków. Zaznaczyła, że od paru lat hasło reklamowe AJP brzmi: „Studiuj z nami – bo warto!”. Jednak należy dodać drugi slogan: „Zatrudnij Absolwenta AJP – bo naprawdę warto! To świetnie przygotowany fachowiec”. Pani Rektor życzyła także Absolwentom sukcesów oraz rozwoju na dalszej drodze kariery i nauki.

Następnie głos zabrały Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego prof.  AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, które gratulowały uwieńczonego sukcesu i zdobycia dyplomu AJP. Życzyły sukcesów w znalezieniu wymarzonej pracy, a także wyraziły pragnienie, że Absolwenci zachowają Akademię, Promotorów oraz Wykładowców w szczerej, życzliwej pamięci. Zwróciły uwagę, że Absolwenci stanowią bogactwo Uczelni, a sukcesy studentów to nasze sukcesy. Wyraziły także wiarę, że Absolwenci AJP będą reprezentować w życiu najwyższe standardy etyczne, cechować się będą troską o dobro, piękno, zdrowie innego człowieka, a także poczuciem przyzwoitości.

Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jan Kaczanowski zwrócił uwagę, że w naszym mieście wprowadza się wiele inwestycji, jednak najcenniejszą jest wspieranie i inwestowanie w czynnik ludzki. Powiedział, że zaangażowanie w powołanie Akademii im. Jakuba z Paradyża było jedną z największych inwestycji, co nie wzbudza żadnych wątpliwości. Życzył spełnienia marzeń oraz wyraził nadzieję, aby Absolwenci realizowali cele w naszym rozwijającym się mieście – Gorzowie Wielkopolskim.

Po oficjalnym rozpoczęciu wręczono nagrody wyróżnionym studentom. Po tym Absolwenci odebrali z rąk Prorektora ds. kształcenia dr. Przemysława Słowińskiego oraz Dziekanów i Promotorów dyplomy ukończenia studiów.

Następnie, w imieniu Absolwentów, głos zabrała Wirginia Put-Sobania, która podziękowała wykładowcom za przekazaną w czasie studiów wiedzę, za możliwość nabywania nowych umiejętności, a także za wyrozumiałość i życzliwość.

Kolejną część również otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która powitała zgromadzonych Gości i Absolwentów. Zwróciła uwagę, że odebranie dyplomów jest bardzo ważnym momentem w życiu, ponieważ jest efektem kilkuletniej pracy, związanej z trudem i wyrzeczeniem. Zaznaczyła, że Uroczystość Wręczenia Dyplomów to wielka radość w życiu Uczelni.

Następnie Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. AJP dr hab. Magdalena Byczkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Irena Machaj oraz Dziekan Wydziału Technicznego dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas życzyły pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wyraziły wiarę, że ukończone studia pomogą w realizacji celów i marzeń.

Głos zabrał także Henryk Maciej Woźniak, który pogratulował kolejnego dobrego roku dla Uczelni. Zwrócił uwagę, że Akademia wzmacnia swój potencjał naukowy, badawczy, edukacyjny oraz pozycję w środowisku, również wyraził nadzieję, że potencjał Absolwentów służyć będzie Miastu.

Po przemowach Pani Rektor i Dziekanów wręczono nagrody wyróżnionym. Następnie absolwenci odebrali dyplomy z rąk Prorektora ds. kształcenia dr. Przemysława Słowińskiego oraz Dziekanów i Promotorów.

Po wręczeniu dyplomów wystąpiła przedstawiciel Absolwentów AJP Katarzyna Koper, która podziękowała za pomoc z osiągnięciu celu oraz życzyła powodzenia w przezwyciężeniu wszelkich trudności, owocnych poszukiwań pracy oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Kończąc Ceremonię Absolwenci, kadra naukowa oraz zaproszeni Goście odśpiewali hymn Gaudeamus igitur, a także kultywując symbolicznie akademicką tradycję, odbyła się część rzucania biretów w górę.

Uroczystości prowadził Dyrektor Biblioteki AJP mgr Sławomir Jach.

Wszystkim Absolwentom bardzo dziękujemy za włożony trud i pracę w drodze do uzyskania dyplomu Naszej Uczelni. Serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji zamierzonych celów.

 

Relacja: Wiktoria Chojnacka

Fotorelacja: Wiktoria Chojnacka i Monika Stefanek

 

 

Back to top