Dzięki kontaktom kadry naukowej naszej Akademii z Academia Baltica w Szlezwiku-Holsztynie student II roku filologii germańskiej Kacper Adamski otrzymał stypendium umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy kursu

analizowali stereotypy w kontekście politycznym i kulturowym a także porównywali sposób prezentowania wydarzeń historycznych w podręcznikach historii . Ponadto uczestniczyli oni w wykładach i wycieczkach o tematyce geopolityczno-historycznej. Omawiane tematy dotyczyły związków pomiędzy poszczególnymi krajami tej części Europy oraz relacji mniejszości narodowych na pograniczu duńsko-niemieckim. Udział w letnim kursie był dla Kacpra Adamskiego także świetną okazją do lepszego poznania języka niemieckiego.  Stypendium, które uzyskał, współfinansowane było przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz fundację „dieZEIT-Stiftung”.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Lokalizacja

Kontakt

Back to top