Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej www.ajp.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów od 24 do 28 września 2018 r.

Oferujemy studia w formie:    stacjonarnej    (czyli dzienne oraz 26+)    i     niestacjonarnej (czyli zaoczne):

 

I stopnia (licencjackie i inżynierskie) http://ajp.edu.pl/studia-i-stopnia-licencjackie.html ;
http://www.ajp.edu.pl/studia-i-stopnia-inzynierskie.html

 

Warunki rekrutacji na studia I stopnia : http://ajp.edu.pl/kandydaci-z-nowa-matura.html ;

http://ajp.edu.pl/kandydaci-ze-stara-matura.html

 

II stopnia (magisterskie)    http://www.ajp.edu.pl/studia-ii-stopnia.html

Warunki rekrutacji na studia II stopnia: http://ajp.edu.pl/warunki-rekrutacji-na-studia-ii-stopnia.html

Uwaga! Studia II stopnia mechanika i budowa maszyn - rekrutacja w grudniu 2018 - nabór na semestr letni 2018/2019.

 

Terminy i miejsce rekrutacji     http://ajp.edu.pl/terminy-i-miejsce-rektutacji.html

Wymagane dokumenty    http://ajp.edu.pl/wymagane-dokumenty.html

Opłata rekrutacyjna      http://www.ajp.edu.pl/oplata-rekrutacyjna.html

Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie Uchwały Senatu AJP Nr 21/000/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

 

Telefony do Dziekanatów (miejsce przyjmowania dokumentów):

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: (95) 721 60 90 lub 727 95 07

Wydział Ekonomiczny: (95) 721 60 50 lub 721 60 18

Wydział Humanistyczny: (95) 721 60 82

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu: (95) 721 60 82

Wydział Techniczny: (095) 721 60 97

Lokalizacja

Kontakt

Back to top