Wydział Techniczny - plan zajęć

informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

STUDIA STACJONARNE/STACJONARNE 26+ - r.a. 2018/2019, semestr zimowy, aktualizacja 14.12.2018 r.

 

ROK I

I rok I-MiBM v07.pdf

I rok II sem. MiBM II stopień v03.pdf

 

ROK II

II rok E-MiBM v03.pdf

II rok informatyka v03.pdf

 

ROK III

III rok E-IB-MiBM v09.pdf

III rok informatyka v07.pdf

 

ROK IV

IV rok E-I-MiBM v07.pdf

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE aktualizacja 14.12.2018 r.

r.a. 2018/2019, semestr ZIMOWY ENERGETYKA

Energetyka NST zjazdy VII-X+ v03.pdf

 

 

INFORMATYKA

Informatyka NST zjazdy VII-X v03.pdf

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ

Mechanika i budowa maszyn I stopień NST zjazdy VII-X v03.pdf

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ

Mechanika i budowa maszyn II stopień NST zjazdy VI-X v01.d….pdf

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top