Uchwała Nr 19/000/2015

Rady Wydziału Technicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 

Na podstawie § 21a ust. 4 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr 62/000/2011 z dnia 18 października 2011 r., zmienionego Uchwałą Senatu Nr 49/000/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. oraz § 10 ust. 2 Zarządzenia nr 36/0101/2014 Rektora PWSZ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się stosowanie trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określonego w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Student rozpoczyna obronę pracy dyplomowej przedstawieniem głównych tez swojej pracy.
  2. Następnie recenzent pracy dyplomowej zadaje studentowi pytanie do pracy.
  3. W dalszej kolejności, student losuje dwa pytania z zakresu 40 zagadnień związanych z kierunkiem studiów.
  4. Ponadto student losuje jedno pytanie z zakresu 20 zagadnień związanych ze specjalnością studiów.

§ 3.

Pytania na egzamin dyplomowy umieszczane i dostępne są na stronie internetowej Wydziału Technicznego oraz w Dziekanacie.

§ 4.

Wykaz pytań, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 4/000/2015 Rady Wydziału Technicznego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

  1. Pobierz ten plik (2014 REKTORA PWSZ z dnia 22 września 2014 r.  (7).pdf)ZR nr 18-2016 w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych.pdf
  2. Pobierz plik (NOWA Strona_tytulowa.doc) NOWA Strona_tytulowa.doc
  3. Pobierz ten plik (RECENZENTA (1).doc)ZR nr 18-2016 załącznik nr 2 - formularz oceny pracy dyplomowej.doc

Lokalizacja

Kontakt

Back to top