Szanowni Państwo, 

Dnia 13 kwietnia br., odbędzie się konferencja naukowa pn. "PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Techniczny przy współpracy z Lubuskim Klastrem Metalowym. Honorowy patronat nad konferencją sprawuje JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Konferencja będzie miała miejsce przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 6, sala 301.

Poniżej szczegóły dotyczące wydarzenia.

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym – XV edycja , rok akademicki 2013/2014

W roku akademickim 2013/2014 pierwsi absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn w Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obronili prace dyplomowe otrzymując tytuł zawodowy inżyniera. Promotorzy prac dyplomowych zgłosili trzy prace do pierwszego etapu konkursu w oddziałach SIMP, Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej XV edycja – rok akademicki 2013/2014. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszone prace: 1. Projekt konstrukcyjny mobilnego urządzenia do czyszczenia plaż nadmorskich, autor Jacek Ponomarenkow, promotor Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, 2. Układ pozycjonowania w systemach akwizycji obrazu, autorzy Patrycja Wojnowska, Radosław Pusz, promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 3. Projekt i budowa edukacyjnej drukarki 3D, autorzy Jacek Krosta, Piotr Piasecki, promotor prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski. Wszystkie zgłoszone prace zyskały uznanie Komisji Konkursowej Zarządu Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim i zostały zgłoszone przez Zarząd Oddziału do finałowego etapu konkursu, do Zarządu Głównego SIMP. W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Gala podsumowująca XV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Do finałowego etapu konkursu zgłoszonych zostało 28 prac w tym 3 prace z Naszej Uczelni! W Gali udział wzięli Autorzy dwóch pierwszych prac, Prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim Pan Włodzimierz Fleischer oraz niżej podpisany. Komisja Konkursowa pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Pilarczyka dokonała oceny merytorycznej zgłoszonych prac w oparciu o przyjęte kryteria i w swoim raporcie podkreśliła wysoki poziom merytoryczny i naukowy prac konkursowych. Praca inżyniera Jacka Ponomarenkowa, promotorem której był prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, uzyskała wyróżnienie I stopnia, Autorzy pozostałych dwóch prace otrzymali dyplomy uznania za zakwalifikowanie się do etapu finałowego. Składamy gratulacje Naszym inżynierom, Promotorom ich prac i Uczelni takich absolwentów.

A. Sysło

 

Wojciech A. Sysło

Baza bibliograficzna pracowników - online

Dorobek naukowy pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest bazą własną Uczelni tworzoną w Dziale Nauki i Wydawnictw przy pomocy Działu Opracowań Biblioteki Głównej. Baza obejmuje opisy bibliograficzne publikacji oraz artykuły z czasopism opublikowanych przez pracowników Uczelni.

Rejestruje ona dorobek naukowy pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim od 1998 roku, a od 1 września 2016 - Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Bazę można przeszukiwać za pomocą następujących kryteriów; według słów z tytułu publikacji, według nazwisk pracowników, według dziedziny wiedzy oraz według tytułów czasopism.

W związku z uzupełnianiem  i aktualizacją tworzonej bazy bibliograficznej,  prosimy  o dostarczanie i uzupełnianie swojego dorobku naukowego celem jego rejestracji – zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 5/0101/2012 w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z §5 wykazy wraz z kopiami publikacji za rok ubiegły należy składać w Dziale Nauki i Wydawnictw w terminie do końca lutego br.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (05-12 ZR rejestracja dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w.doc) Rejestracja dorobku naukowego nauczycieli akademickich

Pobierz ten plik (05-12 ZR zalacznik nr 1 - Informacja o opublikowanych pracach naukowych.doc) Informacja o opublikowanych pracach naukowych

Pobierz ten plik (05-12 ZR zalacznik nr 2 - zasady punktacji.doc) Zasady punktacji

 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” nr RPLB.08.04.01-08-0015/16

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

24-03-2017

Uprzejmie informuję, iż z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/abk17/

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: ABK2017@ncbr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia logo

 

Akademia logo

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top