Baza materialna


Biblioteka Wydziału Humanistycznego im. prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko powstała na bazie Biblioteki Języków Obcych. Intensywny rozwój uczelni, a przede wszystkim wzrost liczby studentów kierunków pedagogicznych i filologii polskiej oraz umiejscowienie biblioteki przy Instytucie Humanistycznym wpłynęło na decyzję przekształcenia Biblioteki Języków Obcych w Bibliotekę Wydziału Humanistycznego.

W wysoce zautomatyzowanej bibliotece, która pełni funkcję wypożyczalni i czytelni, studenci mogą korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie do półek.

 Do dyspozycji czytelników są 23 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne do powielania (ksero, skaner, drukarka) oraz urządzenia, które przy użyciu legitymacji elektronicznej pozwalają użytkownikowi na samodzielne wypożyczanie i zwrot książek.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 25 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ponad 3 tys. egzemplarzy dokumentów elektronicznych (wśród tych zbiorów znajdują się filmy fabularne i dokumentalne w wersji oryginalnej, materiały egzaminacyjne, słowniki w wersji elektronicznej, pomoce do nauki wymowy, książki w wersji audio). Ponadto w bibliotece prenumerowane są 54 tytuły czasopism specjalistycznych.

Zbiory gromadzone przez Bibliotekę Wydziału Humanistycznego obejmują głównie książki z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Największa część z nich to pozycje dotyczące językoznawstwa i psychologii, kultury, historii i nauk medycznych. Dużą część zbiorów stanowią książki w językach niemieckim i angielskim.

W Bibliotece Wydziału Humanistycznego działa Medioteka Instytutu Goethego gromadząca wydawnictwa zwarte i elektroniczne. Jest to efekt umowy o współpracy, jaką podpisała nasza uczelnia z Goethe Institut w Warszawie.
Ze zbiorów tych mogą korzystać nauczyciele języka niemieckiego oraz osoby uczące się tego języka.

 

Biblioteka to szczególne miejsce w strukturze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Tu krzyżują się drogi studentów oraz naukowców i dydaktyków. Tu zaczyna się i kończy pobyt każdego studenta na Uczelni. Od samego początku istnienia Uczelni, dla jej władz było oczywiste, że jednym z podstawowych zadań jest zorganizowanie biblioteki nowoczesnej, odpowiadającej aspiracjom środowiska i duchowi czasów, zapewniającej optymalne warunki do studiowania i prowadzenia pracy naukowej.

Po otrzymaniu w 1999 r. pokoszarowego kompleksu przy ul Chopina 52, jeden z budynków (nr 9) natychmiast został przeznaczony na przyszłą bibliotekę. Nadszedł czas stworzenia projektu modernizacji budynku i żmudny proces aplikowania o środki unijne na jego realizację. Sukces przyszedł po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Modernizacja zwykłego „koszarowca” na nowoczesną bibliotekę trwała rok i trzy miesiące. 6 maja 2006 r. prace budowlane zakończyły się. Obiekt zwiedził z tej okazji ówczesny Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz.

Jeszcze cztery miesiące trwało wyposażanie biblioteki w najnowocześniejsze technologie informatyczne – system zarządzania biblioteką PROLIB i system inteligentnego zabezpieczenia księgozbioru RFID. 6 października 2006 r. Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim została otwarta dla czytelników.

Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest centralnym punktem sieci bibliotecznej PWSZ. Jej działalność służy zaspokajaniu potrzeb informacyjno-czytelniczych studentów, pracowników naszej Uczelni, a także – w miarę możliwości – innych instytucji i osób prywatnych. Nasze zbiory gromadzone są pod kątem prowadzonych na naszej Uczelni i nowo projektowanych kierunków i specjalności. Oprócz działalności związanej z książką i informacją, prowadzimy szeroką aktywność kulturalną poprzez organizowane wystawy (w ramach Galerii Punkty widzenia), spotkania autorskie, konferencje, wykłady monograficzne. Biblioteka zastosowała wiele nowatorskich rozwiązań informatycznych, a także ciekawych koncepcji architektonicznych. Wykorzystując ten fakt, chętnie przyjmujemy u siebie wycieczki bibliotekarzy czy władz samorządowych i uczelnianych z całej Polski (w ciągu trzech lat ponad 40).

 Myślą przewodnią, która przyświecała w organizacji biblioteki, było stworzenie instytucji PRZYJAZNEJ dla odwiedzającego nas czytelnika, niestwarzającej architektonicznych, organizacyjnych, technicznych czy mentalnych barier w dostępie do księgozbioru, informacji i innych dóbr kultury.

Biblioteka Główna

 

 Piwnica

Na tym poziomie zorganizowano szatnię dla 200 osób i nowoczesny magazyn na  zbiory biblioteczne (na 100 tys.) wyposażony w system regałów kompaktowych przesuwnych oraz urządzenia do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności powietrza. Pomieszczenie magazynowe jest chronione przez systemy alarmu antywłamaniowego i p.poż, a transport książek odbywa się windą towarowo-osobową.

 

 Parter

W całej bibliotece (oprócz magazynu) obowiązuje wolny dostęp do półek. Na parterze znajduje się wypożyczalnia główna. Czytelnicy posiadający legitymację elektroniczną mogą samodzielnie – bez pomocy bibliotekarza – wypożyczać książki. Jest to możliwe dzięki elektronicznemu „samowypożyczaczowi”, ze względu na wygląd zwanemu potocznie „bankomatem”. Wystarczy włożyć legitymację do podajnika, by na ekranie pojawiła się cała historia wypożyczeń danego czytelnika. Położenie wybranych książek na specjalnej półce i wciśnięcie klawisza „wypożycz” kończy procedurę.

W wypożyczalni znajduje się 40 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu optycznego PIONIER (sieć akademicka) i dwa wielofunkcyjne urządzenia do powielania (ksero, skaner, drukarka) dostępne dla wszystkich czytelników.

 

 I piętro

  Tu zorganizowano czytelnię główną z wydzieloną czytelnią profesorską  i stanowiskiem ds. informacji naukowej. Są też 42 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Podobnie jak w wypożyczalni, czytelnicy mają do dyspozycji dwa urządzenia powielające.

 

II piętro

Na tym poziomie znajduje się sala konferencyjna z zapleczem na 50 osób oraz pomieszczenia merytoryczno-administracyjne: dział gromadzenia, dział opracowania księgozbioru, gabinet dyrektora.

 

W Bibliotece Głównej AJP jest ponad 70 tys. Skatalogowanych książek, których dostępność można sprawdzić w Internecie. To księgozbiór gromadzony przede wszystkim w działach odpowiadających kierunkom i specjalizacjom, w jakich uczelnia prowadzi kształcenie. Są więc: ekonomia z zarządzaniem, prawo i administracja, informatyka, turystyka, nauki pedagogiczne, społeczne oraz języki obce. Księgozbiór jest rocznie powiększany o ok. 10-12 tys. książek pochodzących z zakupów, ale także z darów i wymian międzybibliotecznych (np. z Uniwersytetem Szczecińskim). Biblioteka posiada również 127 tytułów fachowych czasopism z  zakresu prowadzonych kierunków.

 Katalog tworzony jest przy pomocy kompleksowego programu zarządzania biblioteką PROLIB, spełniającego wszystkie standardy przyjęte w bibliotekarstwie międzynarodowym. PROLIB współpracuje z systemem ochrony księgozbioru RFID opartym na technologii chipowej. Jego zastosowanie w bibliotece umożliwia pełne wykorzystanie studenckiej legitymacji elektronicznej (stworzonej w technologii chipowej), automatyzację wypożyczeń oraz szybką inwentaryzację i identyfikację zbiorów.

W czytelni profesorskiej jest dostęp do bazy danych z prawa i administracji LEX. Zakupiono licencje do baz danych w językach obcych, które są dostępne na terenie Uczelni.
Zbiory biblioteki są skatalogowane i udostępnione w Internecie w systemie PROLIB. Katalog jest dostępny na naszej stronie internetowej – ikonka OPAC-PROLIB

 

O bibliotece

ACSiT serdecznie zaprasza w miesiącu czerwcu na cotygodniowe marsze z kijkami, które odbywać się będą we czwartki 16, 23 i 30. 06. br.Zbiórka przed wejściem do basenu " Słowianka" punktualnie o godzinie 18.00. Przyprowadź rodzinę, przyjaciół i spędź aktywnie czas. W razie deszczu marsz odwołany. Rezerwacja kijków : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLAN NA SEMESTR LETNI 2015/2016

PONIEDZIAŁEK    WTOREK

8.00-9.00 TENIS  8.00-9.00 ROWERY

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top