„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” nr RPLB.08.04.01-08-0015/16

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

24-03-2017

Uprzejmie informuję, iż z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/abk17/

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: ABK2017@ncbr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia logo

 

Akademia logo

 

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI

W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje swoim pracownikom możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 
 Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.


Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez naszą Uczelnię i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 

Zasady realizacji, kwalifikacji i finansowania wyjazdów oraz niezbędne dokumenty w załącznikach poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus dla pracowników STT 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus 2013 /2014

Pobierz ten plik (Formularz zgłoszeniowy na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych 2013-14.doc) Formularz zgłoszenia na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych - 2013/2014

Pobierz ten plik (Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013-14.doc) Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013/2014

Pobierz ten plik (Kody sektorów gospodarki.doc) Kody sektorów gospodarki

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top