Pytania na egzamin dyplomowy,

Zagadnienia na egzamin dyplomowy stanowią załącznik do Uchwały nr 19/000/2015 Rady Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 

Zagadnienia sprawdzające wiedzę dla kierunku i specjalności:

 

Pobierz ten plik (Becker.docx) 1.       inżynieria bezpieczeństwa, stanowią załącznik nr 1 do uchwały

Pobierz ten plik (Becker.docx) 2.      informatyka, stanowią załącznik nr 2 do uchwały

Pobierz ten plik (Becker.docx) 3.      mechanika i budowa maszyn, stanowią załącznik nr 3 do uchwały

 

Szczegółowy tryb przebiegu egzaminu dyplomowego na Wydziale Technicznym określa URW nr 19/000/2015
/zakładka - procedura dyplomowania/

Lokalizacja

Kontakt

Back to top