W semestrze letnim odbędą się dwie tury zajęć bezpłatnych:

I tura zajęć: 21.02 - 11.04.2017 r. 

II tura zajęć: 25.04 – 13.06.2017 r.

 

         Oferujemy dwa bloki tematyczne realizowane w ramach pracowni fizyki i matematyki. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w ośmiu bezpośrednio następujących po sobie tygodniach, w godzinach: I grupa 14:00-15:00, II grupa 15:30-16:30. Zatem, każdy uczestnik weźmie udział w 60-sięcio minutowych zajęciach ośmiokrotnie w semestrze. Jednocześnie prosimy o wytypowanie dwóch opiekunów, bowiem uczniowie po przybyciu do Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” zostaną podzieleni na dwa zespoły, które równocześnie będą uczestniczyły w zajęciach - w innych pracowniach (obecność opiekuna podczas zajęć obowiązkowa). Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.

            Zgłoszenie, wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie, prosimy przesyłać w formie elektronicznej (zeskanowaną kartę zgłoszenia grupy uczniów z pieczątką i podpisem Dyrektora Szkoły) na adres osrodekedukacyjny@ajp.edu.pl do 07 lutego 2017 roku.


            Na podstawie otrzymanych zgłoszeń opracowany zostanie szczegółowy harmonogram realizacji zajęć, który otrzymają Państwo do 10 lutego br. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń w formie elektronicznej.

 

         W związku z planowaną fotorelacją z zajęć edukacyjnych, która umieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni, do formularza zgłoszenia grupy dołączona zostaje zgoda na publikację wizerunku dziecka. Niniejszą zgodę, podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka, prosimy o osobiste dostarczenie w terminie planowanych zajęć.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top