W dniach 15-19 listopada 2018r. przebywałam na wyjeździe w ramach Erasmus + w partnerskiej uczelni Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Poza spotkaniami ze studentami uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji pt.: International Conference Empowerment in Times of Forced Migration. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat profesjonalnego wsparcia, teoretycznego i praktycznego, autonomii i samoorganizacji. Główny nacisk w dyskusjach skierowany był na przezwyciężanie nierówności społecznych między tubylcami a imigrantami. Naukowcy społeczni ze Szwajcarii, Rumunii, Grecji, Ukrainy, Polski i Niemiec badają teoretyczne argumenty i ustalenia empiryczne dotyczące nierówności społecznej, solidarności, uczestnictwa i sukcesu procesów związanych ze wsparciem społecznym. Natomiast główni „aktorzy”, będący „klientami” pracy socjalnej oraz są zaangażowani w działalność różnych organizacji przedstawiali swoje perspektywy wypracowane w praktyce i zaprosili do dialogu Moje wystąpienie dotyczyło Nationale und ethnische Minderheiten in Polen. Probleme und Herausforderungen. Bardzo ciekawe wystąpienia i ożywiona dyskusja wszystkich uczestników konferencji pokazały, że problemy współczesnego świata są ważnym obszarem badawczym wielu naukowców pracujących w różnych ośrodkach ale też są „żywym” tematem działalności m.in. stowarzyszeń i innych instytucji pomocowych z obszaru pracy socjalnej.

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska

W dniach 9-15 kwietnia 2017 na zaproszenie Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus-Senftenberg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ gościli w Cottbus prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska i mgr Sławomir Szenwald.

 

Na zaproszenie Brandenburgische Technische Univeristaet gościli w ramach programu Erasmus+ w Cottbus w dniach 10-14 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Beata Orłowska i mgr Sławomir Szenwald.


W ramach programu Erasmus+ w dniach od 27.06.2016 do 3.07.2016 prof. dr hab. Beata Orłowska, dr Dorota Skrocka i mgr Sławomir Szenwald złożyli wizytę w Brandenburgische Technische Universtität Cottbus-Senftenberg. W trakcie pobytu wyżej wymienieni brali udział w spotkaniach z władzami i wykładowcami Wydziału Pedagogiki Społecznej, w czasie których omówiono: koncepcję wydania wspólnej publikacji naukowej, warunki wymiany studentów w roku akademickim 2016/17, sprawy związane z aktualizacją umowy dwustronnej i wiele innych zagadnień związanych ze współpracą.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top