W dniach 15-19 listopada 2018r. przebywałam na wyjeździe w ramach Erasmus + w partnerskiej uczelni Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Poza spotkaniami ze studentami uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji pt.: International Conference Empowerment in Times of Forced Migration.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat profesjonalnego wsparcia, teoretycznego i praktycznego, autonomii i samoorganizacji. Główny nacisk w dyskusjach skierowany był na przezwyciężanie nierówności społecznych między tubylcami a imigrantami. Naukowcy społeczni ze Szwajcarii, Rumunii, Grecji, Ukrainy, Polski i Niemiec badają teoretyczne argumenty i ustalenia empiryczne dotyczące nierówności społecznej, solidarności, uczestnictwa i sukcesu procesów związanych ze wsparciem społecznym. Natomiast główni „aktorzy”, będący „klientami” pracy socjalnej oraz są zaangażowani w działalność różnych organizacji przedstawiali swoje perspektywy wypracowane w praktyce i zaprosili do dialogu Moje wystąpienie dotyczyło Nationale und ethnische Minderheiten in Polen. Probleme und Herausforderungen. Bardzo ciekawe wystąpienia i ożywiona dyskusja wszystkich uczestników konferencji pokazały, że problemy współczesnego świata są ważnym obszarem badawczym wielu naukowców pracujących w różnych ośrodkach ale też są „żywym” tematem działalności m.in. stowarzyszeń i innych instytucji pomocowych z obszaru pracy socjalnej.

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska

Lokalizacja

Kontakt

Back to top